Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня         Головна         Наступна

ЖИТІЄ АНДРІЯ ЮРОДИВОГО


Житіє Андрія Юродивого — пам’ятка візантійської агіографії, час створення якого точно не встановлено (між IX і XI ст.). Запозичення із слов’янського перекладу є вже в Київському літопису за Іпатьєвським списком. З цього бачимо, що Житіє відоме було в Київській Русі вже в XIII ст. Найдавніші списки, що збереглися, доходять до XIV ст. Не відзначаючись стрункістю композиції, Житіє, складене, можливо, одним з представників нижчого духовенства, дає, по-перше, ряд епізодів із життя головного героя, які реалістично вводять нас у побут, звичаї й класові суперечності населення найбільшого з середньовічних міст, Константинополя; по-друге, воно містить ряд фантастичних картин — раю, що його Андрій бачить уві сні, змагання ангелів з демонами в іншому його сні та ін. Андрій провадить довгі розмови з своїм учнем Єпіфанієм; зміст розмов — почасти з’ясування явищ природи з точки зору фантастичного середньовічного природознавства, почасти — «пророкування» майбутньої долі Візантійської імперії й столиці її до пришестя антихриста. У «пророкуваннях» Андрія очевидне опозиційне ставлення автора до пануючого ладу й критика його з погляду «споживчого комунізму», що сприймається як ідеал. Саме ця пророча частина, що має аналогію в ряді інших перекладних пам’яток, наприклад, в «Откровеніи Мефодія Патарского», стала за одну з причин цікавості, викликаної цим твором. Уривки з його українських редакцій XVIII віку опубліковані І. Франком в IV томі його збірника «Апокрифи і легенди» (Львів, 1906). Нижченаведені уривки взято з найповнішого тексту (в списку XVI ст.) за виданням: «Памятники славянорусской письменности. Великие Минеи Четии, собранные всерос. митрополитом Макарием» (Октябрь, дни 1—3, изд. Археогр. Комиссии, СПБ, 1870).


ЖИТІЕ ИЖЕ В СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО АНДРЂЯ УРОДИВАГО ХРИСТА РАДИ, ИЖЕ В ЦАРИГРАДЂ


Жизнь богоугодну и житіє непорочно мужа добронравна, о незлюбленій: хотящю ми исповЂдати. Приклоните себе, молюся вам, на послушаніе сих, есть бо си повЂсть якоже медвена нЂкая воня, каплющи масть сладку и велми дивну. ТЂм же уготовитеся всею душею на се насыщеніе, да болми и аз сам подвигнуся на начатіе повЂсти сеа, и положю пред вами духовныа доблести сего мужа. Есть же слово сего начатіа сице.

При царст†христолюбца царя Лва Великаго, бЂ нЂкто мужь в КостянтинЂградЂ, именем Феогност, иже бЂ протоспафаревом 1 саном почтен от благовЂрнаго царя, егоже по сем воєводу сътвори на восточных странах. 1 високим придворним чиномСей же мужь многу челядь имЂя, послЂди же купи и ины многы, в них же бЂаше и сей, иже ныня поминаем бываеть нашим смиреніемь, бЂаше же родом словенин. Егда же господинъ его купи сего и с прочими, сей бЂаше младіе всЂх плотным взором и красен велми, яко смилитися ему у господина своего велми, и пред ним ему служити орудіа треблешая; абіе же въда его да научить святым книгам, еще гречески молвити не разумЂюще. Трезв же сый отрок умом своим, въскорЂ изучися псалтыри и числом и всему, елико же учитель его веляше ему, якоже дивитися учителю его скорому ученію его, не мнящю никомуже, якоже словенин есть, личнаго взора 1 дЂля и душевнаго разума, и плотныя дЂля силы, и доброты дЂля писаніа его. Сего дЂля и господин его в нотарево мЂсто нача его водити на всяку потребну службу со всЂм прилежаніемь и тщаніемь кончевая, яко милу ему быти господину своему и госпожи своей и от всЂх сущих в дому их. Многы же чести творяше ему Феогност, і от порт своих, в них же сам хождаше, видя его всЂм сердцем прилежаста на имЂніе его; яко видяще его молвяху, яко хлап 2 в лЂпших портех господина своего ходить. Часто же хождааше по церквам и любляше прочитати богодухновенныя книги, боле же святых мученіа и жизни святьтх отець, яко горЂти сердцю его на тЂх упованіе, на подобіе их воставлятися; о себЂ бо вложи себЂ начало добраго житіа...


[Уві сні Андрієві було видіння: «ефіопи» — чорні демони, викликаючи на бій ангелів «в бЂлах ризах і инЂх святих мужь», хвалилися своїм велетнем, проти якого ніхто не міг встояти в боротьбі, «бЂаше бо тысящник несытаго легеона сотонина». До ангелів злетів гарний юнак із вінцями, оздобленими золотом, перлами і самоцвітами, причому третій з них був невимовно пахучий від гілки з божого раю. Коли Андрій схотів купити їх, юнак відповів, що вінці даються в нагороду тим, хто поб’є диявольську силу. Андрій переміг чорного велетня, демони розійшлися з соромом, а «білоризці» стали вітати Андрія, «мажюще его миром духовным». Юнак подарував йому вінці, поцілувавши, назвав другом і обіцяв: «тецЂ уже добрый подвиг, наг буди и похаб 3 меня дЂля, и многа добра причастник будеши в день царствіа моего». Прокинувшись, Андрій став дивуватися з баченого, відчуваючи пахощі на устах і обличчі.

Другої ночі, помолившись, Андрій почав різати на шматки свою одежу, удаючи божевільного. Феогност, засмучений божевіллям святого, наказав прикувати його ланцюгом у церкві мучениці Анастасії, сподіваючись видужання. Через чотири місяці, побачивши, що Андрій не видужує, вельможа відпустив його].
Напало житіа его


Ристати 4 же оттолЂ нача и втрати по улицам, по образу древле бывшю похабу Семеона оного дивного...

...Вечеру же наставшю, егда ему бЂагде любо не спаше, но хождаше по улицам градным, молитвы дЂя на сердци, и всю нощь бдя пребываше, а заутра почиваше. Егдаже ли ся ему не хотяше ходити в нощи, да соглядаше по улицам мЂста, гдЂже пси лежать, да тамо єдиного шед от них прогнав, лежаше яко на одрЂ почивая, наг, лишен, неимовит, ни рогозины 5 имЂя, ни власяници, ни сукна и ни плат поне мал отруян, се єдино суконце, еже преже реченное, в немже хожаше, той имяше за все...

...Зряще на нь человЂци, глаголаху: се нова бЂшенина; друзии же глаголаху, яко земля си николиже без салоса 6 нЂсть; да друзіи по нем бЂаху, а друзіи пхаху его по шіи, біахуть его и спинами лице его кропляху, гнушающеся. 1 зовнішності 2 слуга, раб 3 юродивий 4 бігати, швидко ходити 5 рогожі 6 юродивогоТерпяше же все се, алчен, жадая пити, зимою умирая, зноемь угараем, и все зло терпя пребываше непобЂдим; молитву же толику пріал бЂаше в тайнЂм храмЂ сердца своего, якоже шепту устен его далече извЂнети; якоже бо котел безмЂрным кипЂніемь возмутився пару износить, тако и тому исхожаше изо уст пара святаго духа; якоже зряще на него, друзіи глаголаху, яко дЂмон, иже в нем живеть, оттого пара си износится: а друзіи глаголаху: ни, но сердце его нетища І непріазниваго духа тако дышеть. Но се не тако бЂаше, но молитва бЂаше непрестанна богоугодна, яже си являше. ТЂмже невЂгласи, якоже древле премЂненіе язык піаньством мняху, тако и здЂ о славнем сем помышляху.

О зимЂ и бЂднЂ


ЗимЂ бо велицЂй наставши и мразу люту наставшю сущю, всяк род плотный от бЂды зимныя хотяше издыхати, и храми же вси снЂга бЂаху полни, дыхающу вЂтру сЂверу и храмы ростергающу высокіа. Вси же нищіи тогда велико, о горе! себЂ дЂляху, вопіюще. и плачющеся, и стенюще, и трясущеся, недостатком, гладом измирающе, в гроб слеми бывааху; а друзіи стражюще, снЂгом ся задохніе, умираху; съсуды счинены рассЂдахуся, а древо ис кореніа вытерзашеся, и всяка птица лЂтающіа изомре, не имЂюще что ясти. БЂаше же и мнЂ печаль велика раба дЂля божіа, яко нагу ему бЂаше тЂлом отъинудь и без храма, ни порт имЂя, ни рогозинЂ, ни сукна, ни куца 2, ни иного ничегоже, имже бо покрыти тЂло свое; и не видЂх, камо ся есть дЂл, на коей странЂ града ходить, како же можеть толику бЂду претерпЂти, наг ходя. Постоя си бЂда зимная дни многы; не боляше никтоже о зимЂ той, но вЂтра не можаху претерпЂти... [Андрій Юродивий, прийшовши до автора Житія, розповідає йому, що він переживав під час цієї страшної холоднечі].

...Идох же к противным 3 ми нищим, да ся спасу; да не пріимаху мене, но палицами мя яко пса отгоняху от себе, обрезгающе, и глаголаху и въпіюще: въстав, отъиди отсюду псе! Да уже не обрЂтая где бы спастися, і отчаяв живот свой, рЂх: благословен господь бог! аще и умру, любве его дЂля да умру; да что мнЂ тЂм? Бог есть не неправдив: иже сътворить, да с зимою и герпЂніе подасть ми. Вшед же в един угол емъвола 4, і обрЂтох пес лежащь близ его, надЂяся согрЂтися от него. Он же видЂв, яко близ его легох, въстав, отъиде. РЂх же к себЂ: лишенне 6, видиши ли, колми еси грЂшен, яко и пси брЂзгають тобою, противній тебЂ нищіи отгонять тя, да уже что хощеши дЂяти? до умри, бляди, умри! здЂ бо тебЂ спасеніа нЂсть. Да яко се в печали души глаголах, приде ми ум, да крочася великою зимою и трепетом плачася, к богу единому сердечными очима взирая, мнЂх бо, яко уже ми есть издохнути, измершю всему моєму тЂлу и посинившю. Внезаапу же очютих теплоту нЂкаку, і отверз очи, видЂх нЂкоего уношю видЂніем велми красна, егоже лице свЂтяшеся яко солнце, имЂаше же в руцЂ яко вЂтвь злата, исплетена цвЂты черьвлены и бЂлы росны 6, не якоже суть мира сего, не дай бог, но испестрена нЂкака инЂм цвЂтом, инЂм видЂніем. 1 гребуючи, гидуючи 2 халупи 3 подібним мені 4 портика 5 низький, нещасний 6 укритими росоюДа якоже красную ону держа вЂтвь, возрЂ на мя, рече: АндрЂя, где еси? РЂх ему: во тмЂ и сЂне смертьнЂй окован. Он же рече ми: како? рече како и словом цвЂтную ону вЂтвь удари мя цвЂтною вЂтію в лице, рече: и возми живот непобЂдим тЂлу своєму. Абіе же воня она цвЂтная в сердце мое вшедши, якоже молніино видЂніе, живот мой приложи. И посем сльгшах глас, глаголющь тако:


О видЂніи рая


Ведите его, да ся утЂшить за две недЂли и паки да ся вратить; і еще бо хощю да ся потрудить. И с словом взят бых твердом и сладком сном: да что ми бысть, не вЂдЂ, якоже бо всю нощь спав сладко. Заутра ся убудих; тако есмь и в д†тЂ недЂли пребыл, гдЂ же божіа воля веляше. ВидЂх же себе, яко в раи краснЂ и дивнЂ велми, удивихся духом; размышлях же си: что се нынЂ есть, еже вижду? яко в КонстянтинЂградЂ есть селище мое; да что здЂ творю, не вЂдЂ... Се рек, въстах и видЂх себе якоже бес плоти суще, не бо мнЂх яко во плоти есмь, и порты бЂаше у мене молніами истъканы, на друзіи странЂ снЂжен з драгым каменіемь; велми же ся величах о красотЂ; а еже на верху главы моея размышлях, да бЂаше венець исплетен от всякого цвЂта, а на ногу моею бЂаху сапозЂ позлащенЂ и свЂтящеся, препоясан же бЂх и поясом драгым царьским, почервлен сущь. Льщашеся и земля рая того, якоже никтоже не можеть того сказати, испестрена сущи различными цвЂты: яко хотящю ми зрЂти на ту землю, не сыт бЂх добраго того уханіа. Дивих же ся и умом и сердцем; хожах, обходя по граду божію, якоже цареву одежю имЂя, и величахся велми, видя себе болша суща всЂх человЂк. Сад же бЂаше тамо мног, еже бог есть извел не якоже суть сего мира... Чюдо же боле всего в садЂ том птици бо бЂаху на них мнози, вробіе и щюри и славіе, нынЂ неименитіи, красны златыми крилы и снЂжны крилы пестры, сЂдяще кождо на своем листЂ, пояху же уси кождо по своему гласу, якоже глас пЂнію их сладкому и красному аз же мнЂх слышати на высотЂ лица на небесЂ; един же птиць тЂх хотЂх зряще на нь взаимашеся, яко да дивно бЂаше видЂніе пестрот его и славно, якоже бо цвЂти краснЂи и велми пестрЂ тако бЂаше, и доброта птенець тЂх, паки же перваго птенца красота ужасаеть ми сердце, ум мой в єдино събирая; сматрях другое инако видЂніемь и славою образом: паки видЂх другую і от тоя другую. Да бЂаше мнЂ жажда велика пЂніе их сладкое и непремолчное, или кто можеть исповЂдати страннаа и дивная и все чюдная доброты видимых тамо безпрестани сущю пЂнію их. Вси же краснЂи тЂ сади по ряду стояху, якоже се станеть полк противу полку... Да якоже начах ходити, ширяяся по пространу веселом сердцем, видЂх и се: рЂка велика идеть посредЂ рая и напаяше сады оны красныа вся, истиха ображаяся к коренію их, а птици оны красныя схожаху на ню и восхожааху, напивающеся, а беспрестани поють. Виноград же бЂаше окол рЂки простерлъся, златом листвіем украшен, егоже лозіе имать образ камени драгаго лухнита 1 перваго камени, рекшаго дЂля: аз есмь виноград истинный. 1 рубінаПростерло бо ся бЂате лозіе его по всему раю и по всему саду и по вЂтвем исполнена грезновіа и красна якоже вЂнца мЂсто бЂаху ся украсили сади ти лозным исплетеніемь. БЂаше же гроздіе то пестри красни, их же неудобь есть сказати. Се же видЂв, скакати начах высоко славу любя, и радовашеся сердце мое от ужасти на чюдо и от чюда на диво душею преводим, ходя по лЂсу и по ширинЂ красоты ограда божіа... абіе подъшедше мало, якоже преидох реку ону яко в ширину, уже бЂх прошел оград божій, проглядая неизреченное оное богатество вседержителя бога і царя, еже многом умноженіемь скровище сущее тамо, не могу бо како бы исповЂдати человЂчьски усты богатество божіе. Но то ти едино исповЂдЂ, о дружебниче возлюбленне о бозЂ, елико во всем мирЂ нЂколика узорочіа извЂдЂ. Да якоже бых рекл, яко в ширину поидох града того божіа, и начах розглядати святых святая, се паки яко от узъкіа страны краснообразнаго оного лика дух нача дыхати другый, велми добры воня имЂя сласть. КолЂбаху же ся садЂ онЂ боле мира и мосъхоса 1 воню отпущающе, якоже вниде в сердце мое. Того же духа видЂніе не малый дух мой пожагаша; видЂх же образ его невидимый, друже мой, якоже есть видЂл и прочих лЂпоту. ТацЂ имЂющим очи любо плотяне, любо ли духовнЂ, владыка един вЂсть. МнЂ бо ся мняше, яко во плоти хожю тамо; потом же якоже не бЂаше тягости чюти в моем тЂле, ни жажда да бых Ђл или пил, любо иного чего, любо еже есть обыкло тЂло се пріимати. Возъврати мя помысл, якоже кромЂ тЂла есть тамо праваго же есмь не видЂх, но токмо вЂдый сердечная, бог то вЂсть правое. Да якоже множество бесчисленых садов дыханіе четвертаго вЂтра преславно колЂбахуся, шумящій глас красен творяху, паки мя благоуханіе удиви и сласть в сердци моем уханіа дЂля добраго. Стоях же забывся, в неизрЂнну зарю имЂя ум вшедша древныя оноа лЂпоты, двизаніа же их и шюма их; си же видя веселяхся велми, клекаше сердце мое и радовашеся дух мой. Умолчавшю же и четвертому духу, сади ся не двигаху. ДивнЂе видЂх и преславно и страшно, яко тамо толико бывшу ми николиже нощи не бЂаше ми, но бЂаше ми живот и радость, якоже есмь видЂл тамо. Посем же ужасть нЂкака нападе на мя. Во ужасти бывшю ми, мнЂх ся стоя видЂніемь верху тверди небесныя; и нЂкто уноша одЂн в багряницю хожаше предо мною, егоже лице свЂтяшеся якоже солнце. Аз же мнЂх, яко он есть, иже мя бЂ удари в лице цвЂтною оною вЂтвію, егда хотЂх умрети зимою, и той повелЂ слугам своим да мя приведуть. И якоже се нача ходити предо мною, и видЂх и се: крест велик красен и страшен взором, якоже дуга бЂаше, и четыре запоны около его противны суща облаку свЂтлу, да д†ဠчерьмнЂ, якоже видЂніе молніино блискающися, а друзіи бЂли якоже снЂг; около же его стояху пЂвци краснЂ велици, бЂли суще яко свЂт огнены заря, изо очію блискающися, і якоже си бесплотни пЂснь нЂчто сладку распятаго дЂля пояху. Да иже мя вожаше одЂни багром мимоидый лобзай крест, покивну же и мнЂ, да бых и аз тоже сътворил, да в слЂд его шед лобзах его и аз. Да якоже лобзах честнаго того креста, духовна меда насытихся и воня добрая научахся, яко яже не наухался есмь ни в раи...

О богатЂм


И усрЂте нЂкоего богата мимо идуща, и рече ему: дай ми нЂчто! Он же рече: не имЂю, похабе 2. Рече святый: добрЂ, рече, угленый камень, яко во иглинЂ уши не можеши пройти. Рече он: не лжею еси, боголишь 3; да еста ли уши таци, в ня же можеть кто внити? 1 мускуса 2 юродивий 3 нерозумний, юродивийРече святый: ускіи и прискорбныи уши похабе суть, вводящая в царство; а ты еся толст и тучен велми, да тучнее земля туде не пройдуть; осел бо мечаритьми на пространЂ тЂсною улицею не можеть пройти. Се же он слышав, росмЂяся, и рече: ими ми вЂру, аче и похаб еси, но горазден еси налаял. Рече ему святый: вдай ми златник яко убог есмь. Он же рече: нЂту златника. Рече святый: да дай медницю, любо хлЂба укрух. Се же глаголаше святый противу жестосердію его, вЂдый немилостива его суща. Рече он: видиши ли ны богатыя, а бы видЂл колико ти содЂваем. Рече святый: множество есть пчел во уліи, но другыя входять, а другая исходять; такоже и мравіа; а море како сыти не имЂеть, от всея подънебесныя пріемлющи рЂки и пожирающи не насытится? занеже зинул есть змій велми; да кто можеть наполнити чрево его снЂди корыстныя и гортана его много злата или ад зіяа и пожирая в непроходимую бездну? Се же рече святый о добываніи, яко вся земля навыкла есть даяти боляром, но суть лакоміи кумиролюбци и сребролюбци; да якоже море, зміи и ад не полон ни сыт суть, тако суть и богатіи. Противу сему обленився слышати, никакоя же полза не могый пріати, да яко єдиного от похаб поругався ему, отъиде...

О водах


Вода, яже изо облака исходит дождем, с небеси сходить, ци отъинудЂ во облаки восходить? Святець рече: дугу мою поставлю, рече бог, на облацех, да си дуга повелЂніем божіимь сбираеть морьскую воду якоже в мЂх и наливаеть облачныя боки; да егда повелить бог вдати дождь на землю, восходить шум изо утробы дужныя; а той дух есть крЂпок велми и смущаяся; да якоже внутрь начнеть раздирати облаки, уготовая путь водЂ, и проливаеть ю в ширину вданому тому облаку, да тЂм путем велик скрежеть ся творить, егоже скрежета чоловЂци навыкли суть нарицати громом: понеже скрегчеть облаки, готовая путь, да быша пріали воду; да егда пріидеть дух правый умный і огустить облаки, тогда паки другый дух воду кропя и скрежцаеть гремя наполниваеть облаки водЂ якоже и губа; и посем отверзается другое сокровище от держащих воду, и преже поидеть дух сущій в нем со громом, путь творя водам хотящіим пріити на облацех. Да тако еликожду ся отверзаеть скровище водокропно, служба бываеть и громове гремять, гром бо преходит пред водою; множицею же без грома дождь бываеть. Не о себе же сами облаци тЂ дають дождь, но владыка бог ангелы к ним приставил есть, да я направляють якоже и на всю тварь небесную...Попередня         Головна         Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.