Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Колінгвуд Р. Ідея історії / Пер. з англ. О. Мокровольський. — К.: Основи, 1996. — С. 600-615.]

Попередня     Головна     Наступна

ПОКАЖЧИКАвгуст 292, 497

Августин 21, 102, 107

«Автобіографія» 11, 13, 19, 23, 31, 34, 37, 42, 46, 47

авторитети 88, 92, 93, 119, 127, 128, 168, 199, 201, 203, 276, 310321, 335341, 345346, 350, 364364, 460, 464465, 467472, 472, 476, 481, 483484, 486487, 564, 590594.

Агрікола 95

Адріан 30, 253

Аквінський, св. Тома 103

Актон, лорд 213

Акт про нерухоме майно (1923) 462

Акцій, битва при ньому 195, 568

Александер, С. 35, 207, 283 прим., 285

Александр Великий 86, 87, 92, 476, 497

Альфред, король 109, 127, 466

Амасіс 77

Амвросій 107

«Англосаксонська хроніка» 480

антропологія 137, 150, 151, 214, 222, 299, 489

Аполлон 76

Арістотель 78, 82, 83, 98, 284, 285, 305, 316, 333, 334, 419, 423, 475, 483, 513 прим., 558, 570

Арнольд, Томас 200

Асаргаддон 70

археологія 9, 115, 126, 190, 272, 284, 286, 333 прим., 340, 463, 480, 481, 489, 538, 594

як методологія історії 526, 593595, 599; див. також історичні науки;

історія, емпірична методологія її

«Археологія римської Британії» 30

Архімед 371, 381, 383, 542, 544

Афіни 227, 419, 439, 460, 497, 500

Афінське повстання 483

«Конституція афінян» (Арістотель) 483, 558

Афродіта 76

Ахіл і черепаха 566567


Бакл, Г. Т. 211

Баркер, Е. 21

Варт, П. 245

Батлер, Семюел 395

Бауер, В. 244

Баумгартен, А.Г. 153

Баур, Ф.К. 185, 199

Беда 108, 553

Бейнс, Н.Г. 216

Беккет, Томас 382

Бекон, Френсіс 31, 41, 47, 60, 114, 115, 119, 120, 125, 127, 130, 143, 314, 321, 332, 345, 349, 350, 355, 408, 432, 591

Белліні 420

Беллок, Гілер 496

Белофф, М. 23

Бергсон, Г. 256, 257259, 270, 285, 392

Берк, Едмунд 596

Берклі, Г. 104, 129, 131, 143

Бернгайм, Е. 245

Бетховен, Людвіг ван 419, 420, 539

Біркенгед, лорд 462

Боден, Ж. 114

Бозанкет, Б. 208, 222

болландисти 117, 119, 136

Брайзіг, К. 245, 247

Бредлі, Ф.Г. 198, 199, 201208, 217, 218, 316318, 535

Брут 289

Брут-троянець 114

Бурська війна 458, 459

Бутру, Е. 257

Б’юкенен, Г. 117

Б’юрі, Дж.Б. 18, 212217, 222, 246, 328 /601/


Вавилон 68, 70, 71

Вайтгед, А.Н. 35, 285, 292, 382

варвари й давні греки 87, 550

Ватерлоо, битва при 586

Ватсон, міс 499

Веллей Патеркул 476

Велс, Дж. 72

Війни Троянд 574

Віко, Дж. 31, 118, 120129, 134, 135, 164, 193, 340, 344

Вілсон, Дж.Кук 207, 208

Вільгельм Завойовник 476, 547

Віндельбанд, В. 5, 234236, 240, 242, 262, 263

Вінкельман, Й.Й. 147 прим.

Волш. В.Г. 27

Вольтер 129, 134137, 140, 145, 153, 162, 175, 417, 418, 469, 554 його філософія історії 54, 530, 531

Вольф, Ф.А. 340

воскресіння 200


Гакслі, Т.Г. 212

Галеві, К. 260

Гастінгс, битва при ньому 541, 547, 566

Гау, В.В. 72

гебреї 70, 71

Гегель, Г.В.Ф. 11, 18, 30, 45, 173, 196, 198, 233, 249, 285, 286, його філософія історії 54, 114 прим. 117, 147 прим., 175189, 192, 209, 274, 344, 398, 498, 499, 515, 516, 528, 531, 532

Генлі, В.Е. 404

Геракліт 284

Гердер, Й.Г. 145, 148152, 157, 162, 175, 176, 193

Геродот 7173, 76, 77, 7989, 90, 93, 99, 109, 341, 350, 464, 483

Гесіод 71

Гете, Й.В. 513 прим.

Гіббон, Е. 21, 81, 137, 138. 212, 213, 477, 495, 496, 521, 551, 570

Гільдас 479

Гіпократ 84

гіпотеза 426, 427, 430

Гладстон, В.Е. 586

Главкон 95, 96

глозельські підробки 261, 593

Гобс, Томас 160, 168

Годіва, леді 109

Гомер 71, 124, 134

Гонорій 556, 559, 568

Горслі, Дж. 119

Греція Давня 15, 105, 107, 127, 181, 226

«Грозовий перевал» 324

Гроут, Г. 81, 85, 341, 494, 521, 570

Гроут, Дж. 281

Гроцій, Гуго 117

Г’юм, Девід 17, 104, 129, 131136, 141, 142, 146, 157, 207, 266, 279, 280, 297, 299, 545, 570


Давньогрецький, -а, -е:

дух 71, 72, 83, 90, 91

історіографія, див. історіографія:

греко-римська, давньогрецька історія 71, 81, 82, 87, 124, 125, 340, 341, 464, 488, 489, 494, 495

живопис 276

концепція історії 7188, 89, 97101

математика, див. математика давньогрецька

мистецтво 83, 147 прим.

музика 419

політика 305, 426

скульптура 275

Дальтон, Ж. 285

«Даниіла Книга» 114

Данте 135, 546

Дарвін, Чарлз 176, 192, 285, 422

дедукція 333, 334, 515

Декарт, Рене 60, 115122, 129131, 141, 218, 282, 309, 326, 327, 355, 400, 408

Джентіле, Дж. 45

діалектика 31, 181, 182, 185189, 264

див. також матеріалізм діалектичний, процес діалектичний дійсне (актуальне) 44, 170, 500, 538, 540

знання дійсного 45, 538, 547, 584

Дільтей, В. 5, 240244, 263, 272, 549 прим.

дія /акт/: /602/

відношення її до довколишнього середовища 96, 137, 138, 187, 273

відношення її до думки 24, 177

дія 177, 178, 248, 287290

відношення її до мети 396400

природа її 10, 13, 97, 98, 102104, 156, 184, 396, 398, 399, 444, 491, 504, 576

раціональна як вільна 406, 407

як трансцендентальна концепція, див. трансценденталії дії; див. також історія і дії людини

доведення від замовчуваного 483486

джерела 112, 126, 190, 193, 323, 337340, 350, 358362, 460486, 533, 557, 590593, 595, 596

аналіз їх 193, 194, 315, 323

інтерпретація їх, див. історична інтерпретація

неписьмові 116, 283, 284, 315, 337, 426, 462, 463, 465, 592

письмові 283, 284, 358, 359, 438, 439, 465, 592

Джозеф, Г.В.Б. 208, 535 прим.

дикуни 128, 160, 303, 521, 578, 595

догматизм 17, 31, 32, 470, 484

історичний 61

див. також історія догматична

Доміціан 95, 482

Донаган, А. 23, 27

досвід 31, 32, 130, 133, 135, 158, 201, 202, 206, 207, 217219, 223225, 258, 279, 300, 327, 366, 372379, 385389, 457, 458, 492, 493, 504, 505, 529, 530, 544, 580, 596, 597, 599

безпосередній 206, 207, 217, 218, 225, 241, 242, 259, 261, 370, 375, 377, 378, 382384, 387395

ідентичність його 366, 367, 381, 382, 386, 387

історичний 60, 61, 151, 158, 201204, 211, 217226, 241, 244, 316, 388, 395, 413, 416, 417, 424, 477, 478, 487, 504, 526, 546, 547, 580

нерефлективний 402, 420

Дрей, В.Г. 23, 27

Дройзен, Й.Г. 234

думка:

акт її 370, 375378

безпосередність її 46, 47, 382388

другого ступеня 54, 55

зв’язок її з дією, див. час у зв’язку з дією

зв’язок її з часом, див. час у зв’язку з думкою

ідентичність її 48, 368371

і контекст 179, 383386

неусвідомлена 394, 395

в опосередкуванні 48, 225, 382, 385387, 389

першого ступеня 54, 55

і потік свідомості або досвід 369, 370, 375, 377, 378, 381, 385, 386, 390, 392, 393

природа її 24, 36, 37, 178, 183, 184, 185187, 206, 217, 218, 256, 265, 291, 303, 371, 372, 522, 542, 543, 549, 576

і свідомість 392394

як спільний набуток 302, 549

суб’єктивність та об’єктивність її 374, 376379, 382

як трансцендентальне поняття, див. трансцендентальні думки

філософська 425

дух 244, 253256, 467, 542, 543

і природа, див. природа і дух; див. також процес духовний і свобода 255257


Евклід 343, 367, 368, 371, 383385

еволюція 148, 159, 176, 177, 191, 192, 212, 285, 286, 300, 409, 503, 413

Ейнштейн, А. 422, 424

економіка 299, 305

історія її 24, 166, 185, 186, 188

економіка: 189, 287, 397, 398

та історія 138, 186, 238, 398, 436438, 531, 570

прогрес у ній, див. прогрес в економіці

елеати 75

еллінізм 87, 94, 228, 232, 497, 572

історіографія його, див. історіографія елліністична /603/

емпіризм 121, 129, 207, 316, 430, 528, 584, 589

Епікур 381

епікурівці 91, 94, 95

етика 9, 43, 57, 436, 442, 443

та історія 40, 91, 98, 158, 236, 263, 484

етимологія 127

етногонія 71


Євсевій Кесарійський 107

Єронім 107


Жан, Ш.Ф. 64, 65

Жюльян, Каміль 260


закони:

історичні 190, 193, 194, 209, 210, 245247, 251, 252, 288, 411, 412, 595, 596

й історія 54, 215, 235, 236, 552, 577, 578

наукові 190, 196, 197, 234, 235, 425, 588, 597

природа їх 533, 534, 576, 577

природи 152, 200, 211, 238, 288, 575, 576, 598, 599

«Занепад і крах Римської імперії» 551, див. також Гіббон, Е.

«Засади історії» 816, 18, 19, 22, 26, 3742

«Засади мистецтва» 8, 19, 26

Зевс 76

Зіммель, Г. 238240, 243, 244

зміна 13, 7376, 98, 99, 120, 284

в історії 76, 100, 107, 108, 113, 137, 138, 141, 142, 149, 230, 231, 247, 283285, 292, 294, 295, 411, 412, 414416, 418420, 513, 514, 555, 573

в природі 284, 285, 290, 291, 300, 301, 388, 409

знання:

теорія копіювання його 367, 368, 371, 547549

історичне, див. історичне знання

математичне, див. математичне знання

реалістичне 547, 548, 584; див. також реалізм

теорія його 56, 57, 74, 75, 82, 121123, 310, 311, 501, 502, 523, 528, 566, 567, 597


ідеал 44, 170, 492, 501, 538

ідеалізм 121, 187, 215217, 233, 386, 444, 550

ідеї: вроджені 130, 141, 326, 327,

«дифузія їх» 129

«Ідея історії»:

«Епілегомени» 1014, 23

написання її 1018

Ноксова передмова 1822

прийняття її 2228

тло її 5, 6, 8, 9

«Ідея природи» 8, 9, 15, 18, 19, 35

Індже, В.Р. 208, 222, 513

індивідуальність, концепція її 230, 231, 234, 235; див. також історія,

індивід і індукція 7, 190, 204, 333, 334, 478, 479, 488, 489

Іполит 110

Ісидор Севільський 108

Ісократ 90, 101

істина:

історична, див. історична істина

природа її 24, 55, 56, 85, 120, 121169, 300, 367, 368, 435, 543, 544

розуму й істини факту 120, 265268, 311

історизм 1921

історик:

та його предмет 225, 238241, 243245, 292, 293, 390, 391, 538540, 541 прим., 542564, 567570, 583, 585587

самостійність його 313315, 335, 336, 356358, 468, 469

філософічний 92, 166, 556, 583

як частина історичного процесу 232, 233, 237240, 250, 251, 327

історичний, -а, -е, -і:

авторитети, див. авторитети бібліографії 360362, 564, 594

вага 98, 99, 104106, 112, 216, 249251, 448, 519, 520, 553, 554, 571 прим.

вибір 312, 313, 317, 318, 448, 551, 553, 559, 578, 579, 583, 588, 590 /604/

висновок 41, 42, 172, 197, 201, 202, 220, 221, 310, 311, 314, 329332, 335, 336, 342344, 357, 358, 364, 483, 484, 504, 533, 535 прим., 585

вплив 248, 273, 400, 464, 574

герой 68, 85, 95, 96, 101, 132, 141, 150, 151, 438, 439, 472, 475, 525, 526, 546, 572, 573, 577580, 582

дані 114, 129, 132, 197, 201, 219, 240, 241, 245, 283, 284, 297, 298, 320322, 418, 419, 451, 460, 461, 599

джерела, див. джерела

догматизм, див. догматизм історичний

історія догматична

документи 63, 64, 119, 132, 172, 180, 182, 238, 240, 275, 276, 282, 283, 293, 294, 339, 364, 417, 418, 426, 460463, 477, 478, 590, 591

досвід, див. досвід історичний ерудиція 112, 113, 119, 120, 135, 163, 164, 166, 212, 260, 261, 276, 277, 385, 386, 463, 488, 489, 494, 495, 560, 561, 565, 571 прим., 593

закони, див. закони історичні

занепад 232, 556

«заповіти» 79, 88, 119, 200203, 275277, 335338, 340343, 346, 349, 350, 360364, 384, 395, 472

зміна, див. зміна в історії

зміст, див. зміст

знання 4547, 58, 117, 133, 180, 197, 203205, 283, 284, 289, 310, 311, 364, 365, 372, 373, 377, 378, 415, 439, 440, 448, 449, 457, 458, 466, 481, 482, 486489, 515518, 532, 533, 547549, 584586, 589, 590, 594, 595; апріорний аспект його 170172, 180, 268, 317320, 323, 324, 480, 481, 513, 535 прим., 588590

співвідношення «що» й «чому» в ньому 245, 246, 288, 439, 440, див. також 223; суб’єктивний аспект його 24, 194, 195, 238, 239, 243, 244, 250, 254, 255, 261, 292, 293, 372376, 378, 379, 479, 484, 503, 506, 510, 511, 525, 573

інтерполяція 311, 312, 314, 317, 318

інтерполяція 48, 49, 6265, 112, 197, 201203, 216, 275 — 277, 327, 381, 451, 460467, 471490, 550, 585, 587, 588, 594; засади її 46, 276, 460462, 477479, 484, 485

істина 72, 73, 92, 94, 115117, 129, 199, 237239, 250, 263265, 277, 314, 315, 317, 318, 321, 322, 324, 337, 338, 341, 345, 346, 367, 368, 382, 383, 423, 434, 435, 466468, 471475, 479, 480, 484, 486, 495, 496, 543, 544, 558, 559, 570, 575; відносна 315, 327, 486, 487, 559, 575

компіляція 88, 96, 107, 190, 212, 277, 589, 590

критерії, див. критерії історичні

критика 41, 93, 117, 193, 194, 233, 276, 277, 289, 311314, 320 322, 339, 341, 342, 349, 350, 431433, 439, 440, 467, 472, 482, 483, 487 прим., 531, 561, 562, 592594

конструктивна 472

матеріалізм, див. матеріалізм історичний

методи 11, 31, 32, 34, 35, 40, 63, 64, 7881, 86, 88, 108, 114

історичний, -а, -е, -і:

118 — 121, 124127, 135, 139, 140, 166, 182184, 192194, 199, 200, 208, 209, 211, 212, 283, 284, 287, 314, 315, 338341, 349, 350, 426, 451, 460, 461, 477, 480482, 515, 524, 531, 532, 560, 561, 590, 591, 593 — 595, 597, 599

і законні методи 79, 327

мислення 55, 60, 61, 213, 258, 372, 373, 393, 394, 484, 493, 502, 565 — 568; прогрес у ньому, див. прогрес в історичній думці; процес його, див. процес в історичній думці; раціональність його 222, 235, 236, 245, 328, 440, 441, 596, 598, 599; і рефлексія 393396, 505, 506; /605/ розвиток його 465, 468, 470, 564568

монографія 190, 518520, 525, 551554, 556560, 570, 571, 587, 588; структура її 571575, 578583

наслідки 249, 504

натуралізм, див. натуралізм історичний

науки 479 — 481; див. також археологія як методологія історії; @історія, емпірична методологія її @необхідність 109, 112, 138140, 146, 153, 179, 209, 210, 215, 216, 250, 323, 324, 412, 438, 439, 598; див. також історія, детермінізм у ній

неперервність 89, 186, 232, 253, 318, 319, 392, 423, 511, 532, 565, 566, 595

оповідь 47, 164, 263, 264, 266, 431433, 436, 460, 463472, 479 — 521, 573, 574, 595; структура її 89, 91, 99, 318, 319, 514520, 573 575, 578, 581, 582

партикуляризм 86, 105, 106, 556, 557

певність 41, 42, 121, 199, 250, 343, 344, 438, 486, 487, 510, 517, 525, 526, 589, 591, 592

періоди 105, 106, 108110, 113, 124, 125, 167, 170, 344, 345, 416 — 419, 481, 483, 497, 512514, 571574, 577582

питання, див. питання історичні побудова 48, 85, 88, 91, 98, 99, 114, 122, 123, 126128, 135, 165, 166, 177, 179, 203, 232, 238, 239, 249, 250, 275, 276, 310312, 315322, 379, 380, 395, 397, 400, 431

історичний, -а, -е, -і:

432, 463, 465, 467, 477, 479, 480, 485, 494, 503, 504, 506, 509, 511, 514, 517, 519, 528, 534, 541, 585, 595

події 54, 56, 58, 64, 71, 72, 76, 7880, 85, 86, 92, 93, 97, 98, 100, 103, 105110, 115, 116, 132, 138140, 157, 159, 164, 170, 171, 176, 179, 180, 182, 186, 196, 208, 209, 214216, 218, 219, 235, 236, 238, 244246, 269, 271, 272, 274, 283 прим., 286, 288, 289, 291, 294, 296, 302, 310, 311, 323, 324, 327, 329, 330, 335, 339, 340, 389, 392, 455, 456, 465, 468, 471, 472, 475, 479, 482, 485, 488, 491, 496, 499, 502, 506508, 511, 516, 521, 523, 532, 533, 535 прим., 537543, 547, 549, 550, 566568, 573 576, 585

позитивізм, див. позитивізм історичний

пояснення 25, 27, 47, 99, 136139, 151, 213, 214, 245, 246, 324, 525, 569

принципи 61, 62, 114, 119, 129, 212, 213, 245, 338, 432439, 455, 460464, 467, 477480, 482484, 487 прим., 551

причинність, див. причинність в історії

проблеми 30, 89, 94, 119, 124, 131, 186, 194196, 199, 200, 204, 206, 207, 231, 234, 238, 287, 321, 322, 326, 329, 334, 337, 339, 340, 356, 399, 400, 405, 447, 455, 461463, 465, 473477, 486, 503506, 519 — 521, 525, 526, 550, 555557, 559565, 567, 569, 586, 587

прогрес, див. прогрес історичний

процес, див. процес історичний

реалізм, див. реалізм в історії

реальність 32, 35, 92, 111, 123, 193, 194, 202, 203, 208, 209, 218, 239, 250, 268271, 282, 283, 439, 440, 456, 457, 525, 528, 534, 538, 539, 548, 557, 578, 579

релятивізм 21, 25

розвиток 100, 101, 109, 122, 126, 128, 136139, 142, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156158, 163, 166, 174, 176, 179, 184186, 229, 230, 237, 240, 243, 305, 306, 419, 420, 437, 438, 531, 539, 551, 571, 579 582 /606/

розуміння 27, 35, 95, 104, 114, 151, 156, 162, 175177, 191, 242, 244, 245, 263, 264, 267, 271, 274, 275, 288, 289, 292, 293, 297, 299, 302, 304, 365, 366, 373, 382, 418, 419, 504, 505

історичний, -а, -е, -і:

516, 518520, 522, 535 прим., 541, 545, 548, 550, 569, 571, 585

свідок, див. свідок

свідомість 66, 83, 85, 88, 339, 495,

498, 503, 506, 524, 565, 566

свідчення, див. свідчення

ситуація, див. ситуація

скептицизм, див. скептицизм та історичне знання

судження, див. судження історичні

схеми 113, 123, 170, 231, 330, 344, 345, 513, 556, 558, 572, 574, 578

традиція 80, 89, 90, 92, 100, 108, 112, 118, 119, 126128, 475, 479, 589, 590

узагальнення, див. узагальнення в історії

узгодженість 324, 584

універсальність 556

уява 41, 47, 85, 108, 166, 318327, 388, 458, 459, 479, 480, 510, 511, 535 прим., 585, 589

факт 32, 33, 109, 114, 180, 182, 189, 190, 192195, 197200, 212, 213, 219, 221, 228, 229, 234237, 243, 244, 246, 248, 255, 257, 258, 262, 263, 268270, 273, 274, 297, 298, 321, 322, 346, 427, 444, 479, 481, 489, 490, 492, 496, 497, 506, 507, 510, 514, 516, 517, 523, 525, 526, 531, 532, 536, 540, 541, 551553, 555559, 566, 567, 577, 578, 587, 588, 593

історичність 248, 249, 273, 283 прим., 303

історіографія:

греко-римська 15 прим., 71102, 108, 111

давньогрецька 80, 86, 550

XIX сторіччя 185, 190, 194, 195, 209212

елліністична 103, 550

європейська 102, 104

картезіанська 118120

позитивістська 190, 194, 195

Просвітництва 134140, 146, 147, 178

римська 108, 550

середньовічна 103114

французька 260, 261

християнська 105108

історія:

автобіографія її 81, 379381, 494, 495, 564, 565

автономія її 10, 11, 37, 38, 188, 189, 194, 195, 206, 217, 221, 225, 274, 322, 344, 345, 406, 407

історія:

апокаліптична 105, 106, 108, 140

апріорна 169171, 179, 344, 345, 515

та археологія 29; див. також археологія як методологія історії

біографія і 153, 390, 438, 475, 494, 530

випадки у ній, див. історія, випадковість у ній 101, 105, 179, 215 — 217, 246248, 250, 438, 439, 535 прим.

війни 289, 328, 329, 397, 398, 493, 506, 507, 537, 539, 546, 565, 573 — 575, 588

географія у ній 136, 137, 149, 150, 157, 273

готова 231, 311, 312, 321, 324, 334, 342, 356, 357, 359, 360, 376, 465 — 470, 479, 484, 588 прим., 590

гуманістична 71, 72, 92, 95, 104, 113

і детективні оповідки 321, 346349, 351354, 356, 357, 361 363, 408

детермінізм у ній 91, 110, 113, 153; див. також історична необхідність

і дії людей 61, 62, 68, 7173, 99103, 181, 286290, 439, 440, 460, 576, 577, 580, 581

догматична 469471, 478, 479, 590, 591, 593, 594

доля в ній 91

другого ступеня, див. історія в історії /607/

і дух, див. дух та історія, та економіка, див. економіка й історія економічна, див. економіка, історія її

емпірична 54, 175, 180, 245

як емпіричне поняття 33, 48, 448

епістемологія її 204, 255

і есхатологія 110

і етика, див. етика й історія

і закони, див. закони й історія «здорового глузду» теорія про неї 41, 310312, 314316, 318

і зміна, див. зміна в історії

ідеальність її 501, 525, 526, 528, 540, 541 прим., 546, 547, 554 557, 575, 576, 584

індивід та 9, 24, 39, 97, 98, 103, 105, 110, 155, 158, 180, 181, 205, 206, 214216, 226228, 231233, 237, 238, 243, 362270, 310, 311, 438, 439, 477, 588 прим., 594

історія:

327, 473476, 504507, 561569

як історія думки 23, 24, 46, 176, 177, 179, 182, 183, 289, 303, 391, 404, 542548, 575, 576, 581

ірраціональність у ній 135137, 152, 159, 161163, 179, 307

конкретна 88, 105, 525, 526, 552, 560, 561, 567, 569, 572

конструктивна 40, 42, 129, 281, 317

критична 41, 92, 118, 119, 129, 199, 201, 212, 282, 283, 316, 339, 340, 350, 354, 356, 362, 366, 508510, 531, 590, 591

і логіка, див. логіка й історія як логічний процес 179, 180

і людська природа, див. людська природа й історія

і математика, див. математика й історія

матеріали її 79, 80, 88, 93, 111, 190, 191, 201, 219, 247, 249, 259, 260, 437, 447, 460462, 465, 466, 470, 474, 478489, 495, 560, 563, 590 — 592, 594, 595, 599

матеріальний аспект її 460, 464

мета її 64, 92, 107, 117, 250, 439, 492494, 504, 505, 515, 569, 595, 596, 598; прагматична 77, 78, 90, 91, 94, 100, 115117, 492, 493, 503

методологія її 437440, 479484, 526, 533, 534, 594, 599;

емпірична 483, 526, 594, 595, 599 /див. також археологія як методологія історії; історичні науки/; загальна або чиста 483485, 526, 595, 599 /див. також філософія історії як методологія історії/

мистецтва, див. мистецтво, історія його

міфічна 6872

моралі, див. мораль, історія її і мораль, див. мораль та історія @моральні судження в ній, див. судження моральні в історії музики 538541

і наука 131, 155, 188, 190194, 202, 205, 207, 211, 212, 214, 215, 218, 224, 225, 228231, 235, 236, 238240, 246, 253, 255, 256, 262, 264

історія:

297 — 299, 303, 309, 328335, 343, 344, 391, 401, 404, 406, 448, 449, 495, 508, 514, 521, 531, 543, 544, 560, 561, 584, 590, 594

як наука 71, 213, 217, 218, 328, 330332, 337, 343, 344, 408, 526, 531

науки, див. наука, історія її

наукова 67, 180, 194, 211, 343, 344, 349351, 356, 357, 360363, 408, 479, 480, 531, 561, 593

національна 89, 125, 494, 495

неперервність у ній, див. історична неперервність «ножиць та клею», див. «ножиць та клею» метод в історії

об’єктивність її 25, 26, 458, 459, 486

об’єкт її 39, 55, 58, 60, 62, 65, 122, 217, 219, 223, 247, 248, 290, 291, 293, 310, 311, 388391, 393, 413, 433, 434, 448450, 452, 459, 460, /608/ 499502, 505, 506, 509, 524526, 530, 531, 535, 536, 584587

і обов’язок, див. обов’язок, історія та обов’язок

і пам’ять 80, 81, 86, 114, 116, 123, 124, 128, 311, 312, 315, 329, 330, 334, 375378, 384, 389, 456459, 504, 533, 534, 584, 585, 588590

a parte objecti та a parte subjecti 23, 38, 46, 528, 529, 534, 535, 539

у первісному розумінні, див. історія першого ступеня

і передісторія, див. передісторія

першого ступеня 473476, 504506, 563, 564, 568

і перцепція 310, 392, 393, 507, 517, 548, 584

і повторне програвання, див. повторне програвання, концепція його; погляд у ній 24, 25 прим., 123, 140, 170, 192, 209, 253, 468, 495, 496, 510, 511, 514 прим., 518, 535 прим. 554, 555, 572, 573, 575, 580582

позитивність її 497, 571 прим.

політична 131, 147 прим., 166, 183186, 188, 189, 195, 287, 289 , 394396, 493, 494, 582

і почуття, див. почуття й історія

і практика 475, 495, 499501

предмети 122, 184, 185, 195, 287, 290, 388402, 447448, 519, 524, 551572, 577, 578, 585

природа її 6166, 75, 89, 172, 219, 220, 222224, 437 — 439, 449

і природа, див. природа й історія

природи, див. природа, історія

історія:

її і природне довкілля 136, 137, 147, 149

пристрасть у ній 113, 164, 165, 177, 178, 496, 498

провіденційна 104109, 111, 161

псевдо- 46, 276, 298, 342, 343, 386

і психологія, див. психологія та історія

раціональність її 135, 138, 146, 147, 173, 175, 178, 179, 184, 499, 596

раціональність у ній 138, 151, 157, 159162, 185, 209, 210, 212

релігії, див. релігія, історія її

розкладання по шухлядах у ній 231, 344, 345

і романи 320, 321, 323, 324, 554, 555

і самопізнання 1012, 38, 6466, 72, 73, 175, 207, 243, 244, 275, 279, 280, 374, 379, 403

і свобода 11, 12, 38, 39, 157, 158, 163, 166168, 172, 174, 185, 246, 247, 403407, 576

як спектакль 157, 183, 184, 230, 238, 249, 252, 255, 292, 293

і статистика, див. статистика й історія

і субстанціалізм, див. субстанція, концепція її сучасна 275, 372, 373, 550

тенденційна 493496

як теодіцея, див. теодіцея

теократична 6772, 106

і точні науки 329, 330

як трансцендентальне поняття, див. трансценденталії історії

універсальна 54, 81, 8588, 92, 105, 106110, 164166, 175, 345, 346, 438, 439, 517, 519, 524, 525, 552555, 557559, 567, 569, 571, 572, 577, 581, 585

філологічна 277, 385, 386

філософії, див. філософія, історія її

та філософія, див. філософія та історія

філософська 175, 176, 245, 274, 583

формальний елемент її 460, 464

і християнство 102108, 482, 483

і хроніка 275, 276

і художня література 316, 431, 432

циклічна теорія її 124, 125, 251, 344, 345, 417, 513 прим., 514 прим., 572, 573, 595

цінність її, див. історія, мета її

шанс у ній, див. історія, випадковість у ній

Ісус 200, 201 /609/


Кампанелла, Т. 125

Кант, І. 17. 32, 48, 117, 141, 152167, 170175, 177, 178, 180, 184, 185, 191, 240, 280, 281, 299, 305, 306, 308, 309, 313, 318320, 327, 344, 410, 444, 525, 526, 546

його філософія історії 152167, 170173, 175, 177, 178, 180, 344, 583

Каунт, король 109

картезіанство 118123, 129131, 133

квакерство 186

Квінтіліан 92

кембриджські історії 213, 317, 341, 438

Кемден, В. 115

Кеплер, Й. 154

Керкіра 84, 500

Китай 67, 76, 127, 149, 150

класифікації 426, 427, 593, 594

Клеон 476

Клеопатра 139

Кокрін, К. Н. 84

Колінгвуд, Р.Дж.:

як археолог та історик 2831, 34, 35, 4749

про космологію 35

обернення, тези про радикальне 20, 29

розвиток його думки 1922

про історію 2849

Кольридж, Семюел Тейлор 391

Кондорсе, Жан, маркіз де 138, 145

Конт, Опост 191, 194, 297, 344, 346, 513 прим., 528

Коперникова революція 41, 106, 117, 313, 317

Корнфорд, Ф. М. 71

корпус латинських написів 190, 195, 462

Крез 77, 78

Кримська війна 458, 459

критерії 432435

історичні 117, 118, 201204, 315317, 327332, 432435, 492

Кромвель, Олівер 597

Кроче, Бенедетто 30, 45, 180, 181, 205, 262277, 367, 373, 385, 486, 498, 499, 571 прим.

Круазе, А. 72

Курно, А.А. 215


Лампрехт, К. 245, 247

Ланглуа, К.В. 209

Лассо 539

латенська культура 552

Лашельє, Ж. 256, 257

легенда 7173, 92, 114, 126, 139, 467

Лейбніц, Г.В. 119, 120, 122, 156, 253, 255, 266

«Лекції про філософію історії» (1926) 28, 33, 35, 39, 4249

«Лекції про філософію історії» (1936) 10, 1318, 28, 35, 36

Лівій 9194, 96, 99, 100, 108, 114, 193, 350, 477, 495

логіка 57, 58, 60, 332334, 427, 428, 430, 434, 441, 532553, 578

допитування 355, 356, 363; див. також запитання й відповідь

індуктивна, див. індукція

й історія 167173, 175, 178, 179, 184186, 205, 208, 305, 327, 333 прим., 344, 427, 485, 515, 595, 596, 598

й лінгвістика 406, 407

і математика 425, 426

трансценденталії її, див. трансценденталії логіки

Лотце, Р.Г. 233

людська природа 17, 35, 131, 134, 140144, 147, 149, 150, 154, 156, 169, 302

та історія 102, 111, 122, 130, 137, 302

наука про неї 279282, 295, 299, 300, 304

і свобода 157


Мабільйон, Ж. 135

майбутнє 166, 203, 455, 456, 502, 505, 507510, 515, 539

знання про нього 110, 111, 114, 124, 165, 166, 175, 181, 251, 252, 501, 508, 509, 515

ідеальність його 44, 456, 502, 507, 508 /610/

як можливе 44, 510, 519

Маколей, Берон Томас 212, 319, 505, 569

Макіавеллі, Н. 114, 125, 262

Маккензі, Р. 210

Марафонська битва 473, 486, 499, 515, 540, 548

Марій 381

Марк Аврелій 87

Марк, св. 483

Маркс, Карл 11, 18, 185189, 344, 345, 437, 439, 528

марксистські історики 108

математика 5759, 115, 117, 120, 121, 129, 138

давньогрецька 57, 73, 300, 328

й історія 41, 58, 59, 292, 293, 300, 301, 323, 330, 343, 344, 515, 517, 564

математика:

і логіка, див. логіка й математика й філософія, див. філософія і математика

математичне знання 41, 57, 58, 121, 122, 292, 293, 327, 330, 341, 342, 425, 426, 428430, 584

матеріалізм 188, 283, 383, 437, 576, 577

діалектичний 188, 189

історичний 189, 436, 437, 570, 576, 577, 595

Меєр, Е. 245251

Мейтленд, Ф.В. 190, 212, 570

Месопотамія 67, 68, 70

метафізика 9, 21, 25, 37, 59, 115, 122, 141, 254, 255, 280, 532, 533

й історія 19, 34, 56, 73, 97, 98, 102, 159, 205, 209, 291, 296, 513 прим., 527, 528, 533

метафора 68, 102, 119, 134, 135, 314, 455, 502

метеорологія 54, 328, 329

милосердя, вчення про нього 103, 105, 467

минуле:

актуальність його у теперішньому 38, 44, 225, 231, 237, 238, 241, 242, 249, 254, 255, 292, 299, 300, 303, 304, 501503, 507, 510, 512, 539, 540, 541 прим., 542

зв’язок його з теперішнім, див. теперішнє у його зв’язку з минулим @знання про нього 44, 45, 455457, 488490, 500, 502, 505, 508, 532, 585589

ідеальність його 44, 45, 456, 499503, 506, 507, 509, 514 — 517, 520, 523, 539, 540, 541 прим., 542, 549

як необхідне 44, 511, 520

природа його 44, 220, 221, 223, 224, 452, 456460, 499, 500, 506 — 515, 533, 548

мистецтво 31, 88, 134, 169, 262, 400402, 425, 426, 434, 445, 477, 524, 529, 596, 597

як емпірична концепція 445, 446, 529

історія його 147 прим., 166, 184186, 196, 287, 398, 401, 438 440, 448, 530, 539, 541, 562

та історія 76, 81, 185, 236, 262265, 267, 361, 449, 463, 464, 466, 467, 469, 476, 565, 573, 575

прогрес у ньому, див. прогрес у мистецтві

як трансцендентальна концепція, див. трансценденталії мистецтва

філософія його, див. філософія мистецтва

Мікеланджело 477

Міл, Дж.С. 204, 267, 269

Мінк, Л.О. 20, 26

міф 6871, 128

міфологія 70, 127, 128

Моавітський камінь 69

Мойсей 499

Моммзен, Т. 21, 190, 195, 475, 476, 494, 495, 570

Монтеск’є 137, 138, 140, 141, 157, 273

мораль 280, 435, 436

історія її 131, 266, 397

та історія 91, 236, 305, 492, 493, 496, 555

і прогрес, див. прогрес у моралі Моцарт, В.А. 420, 539

Муссоліні, Б. 568

Наполеон 241, 298, 473, 498, 564, 574, 575

«Нарис про метафізику» 8, 11, 13, 19, 21, 37

«Нарис про філософський метод» 8, 19, 20, 33, 34, 43, 48

натуралізм 213, 217, 245, 250, 413

історичний 186, 188, 231, 251253, 402, 577

націоналізм 109, 196

наука природнича 31, 57, 58, 62, 168, 189191, 197, 207, 209, 213, 255, 257, 297, 328, 331, 334, 408, 477

історія її 195, 287, 398400, 505, 542544

історія, див. історія і наука

прогрес у ній, див. прогрес у науці

як трансцендентальне поняття, див. трансценденталії науки

і філософія, див. філософія і наука

наукове мислення 58, 204, 258, 260, 314, 331335, 349356, 398, 399, 523

наукові факти 196, 197

Нельсон, Гораціо 574, 575

Ненній 480

неоплатонізм 94

Перон 101, 323

Нібур, Б.Г. 193

Ніцше, Ф. 381

Новаліс 249

Новий Заповіт 199, 200, 204, 482, 483

«Новий Левіафан» 9, 1921, 39, 40

«ножиці й клей», див. метод «ножиць і клею» в історії

Ной 466, 493, 494

Ньютон, Ісаак 154, 305, 422, 424, 545, 546, 549, 553


обов’язок 396

«Оккамова бритва» 66

«Основні риси філософії історії» (1928) 28, 34, 36, 38, 4249

оточення, див. дія, зв’язок її з оточенням

Отці-Пілігрими 181

Оукшот, М.Дж. 217226, 250, 373


Палестріна 539

пам’ять 377, 378, 388, 390, 391, 457460, 508

та історія, див. історія і пам’ять

Паскаль, Б. 139

Патер, В. 147 прим.

Пелопоннеська війна 73, 81, 82, 310, 321, 341

передісторія 35, 65, 465, 466, 468, 570, 593

Перікл 497

Персі, єпископ 147

Перські війни 81, 82

Петрарка 262

Петрі, сер В.М.Ф. 344

питання:

й свідчення 71, 72, 326, 362, 363, 587589

історичні 7173, 123, 196, 335, 336, 340, 350, 353, 355, 438, 439, 503505, 551, 552, 559, 562564, 567, 586, 588, 589

й свідчення 71, 72, 326, 362, 363, 587589

див. також свідок, перехресний допит його

питання й відповідь 27, 31, 41, 6264, 67, 71, 82, 313, 349351, 455, 587589, 591 прим.; див. також логіка допитування

Піфагор 159, 292, 343

Платон 43, 75, 76, 80, 83, 85, 90, 98, 101, 102, 122, 159, 171, 186, 208, 284, 289, 355, 385387, 400, 419, 423, 427, 513 прим., 537, 548

повстання Уота Тайлера, див. Селянський бунт

повторне програвання, концепція його 10, 13, 15 прим., 2428, 37, 38, 46, 95, 122, 157, 177, 203, 225, 246, 247, 275, 279, 289293, 302, 304, 364387, 391, 395, 396, 415, 416, 418, 423, 539, 540, 564, 571

методологічна інтерпретація його 25, 27, 28

позитивізм 54, 189197, 198200, 203, 204, 206208, 211 — 215, 223, 240, 243, 244, 246, 248, 249, 252254, 528 /612/

історичний 219, 221, 227, 235, 236, 246248, 304, 515

Полібій 8992, 99, 125

Полідор Вергілій 114

Полікрат 77, 78

політика 9, 116, 145, 151, 182, 260, 287, 305, 363, 396, 398, 401, 421, 426, 427, 473, 494497, 555, 561, 571, 575

філософія її, див. філософія політики

див. також історія політична

поняття:

емпіричні 33, 444450

природа їх 180, 181, 268270, 442, 443

трансцендентальні, див. трансценденталії, поняття про них

Поппер, сер Карл 22

Посейдон 76

почуття:

безпосередність їх 206, 225, 243, 375, 377, 381, 392, 393

й історія 277, 499, 500, 515 прим., 543, 544

суб’єктивність їх 258, 378, 379

принципи:

історії, див. історичні принципи

природа їх 306, 432437, 443, 515, 576, 577, 580

природа:

і дух 35, 144, 151, 155157, 174, 175, 186, 187, 191, 229, 232, 245, 255257, 261, 292, 298

історія її 176, 283, 284, 388, 578

й історія 137, 138, 152158, 160, 163, 164, 172, 173, 176, 177, 187, 188, 191, 192, 230, 232234, 237, 238, 243, 244, 269272, 283 — 291, 316, 406, 407, 409412, 420, 421, 518, 576578

і прогрес, див. прогрес природи

причинність 77, 255, 256, 306, 307

в історії 45, 140, 141, 215, 216, 245, 247249, 286, 287, 518, 575, 576

у природничій науці 253, 286, 576

прогрес, ідея його 144, 209211, 409, 410, 416, 421, 422, 490, 492, 525, 580, 581

в економіці 421

та історична думка 421, 422

в історичній думці 145, 486, 488491, 565

історичний 146, 149, 153, 158164, 175, 176, 182, 192, 209 — 211, 344, 409411, 415, 513 прим., 525, 528, 532, 533, 579582, 595

прогрес:

у «Лекціях про філософію історії» /1936/ 12, 13

у мистецтві 142, 420, 422

у моралі 420, 421

у науці 142, 422, 511, 580, 581

природи 159, 160, 165, 192, 409411

у філософії 42, 120, 422, 423, 528

у раціональності 159, 164

у релігії 423

Просвітництво 129, 134140, 145147, 149, 153, 159, 161, 163, 178, 179, 253

процес 14, 74, 455, 535 прим.

діалектичний 112, 132, 181, 184

духовний 142, 244, 252, 254, 256259

історичний 99, 100, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 112, 122, 140, 141, 143, 145, 158, 159, 161, 163, 165, 170, 171, 173, 175177, 186, 214, 215, 230232, 236, 238, 239, 241, 242, 248, 249, 302, 303, 307, 388, 412, 418, 496, 497, 535 прим., 569, 573, 575, 580;

історик як частина його, див. історик

як частина історичного процесу; див. також історія, циклічна теорія її

історичної думки 484, 493, 502, 533, 556, 557, 564, 566, 567

у природі й історії 13, 34, 35, 151, 152, 156, 163, 164, 191, 192, 239, 243, 244, 252, 258, 265, 267, 283, 285, 385, 388390, 393, 398, 399, 401, 405, 410412, 535 прим.

природний 233, 234, 302, 388, 390, 409412, 419, 420

циклічний 176 /613/

психологія 55, 56, 183, 243, 256, 280, 307, 308, 434, 529, 530, 533, 571

і дух 55, 243, 256, 296, 298, 306, 307

та історія 55, 83, 84, 97, 151, 152, 241244, 262, 389, 391, 457, 475, 476, 478, 483, 585

Пуаро, Е. 364


Равессон, Ж.Н.Ф. 253255

Райл, Г. 25

Ранке, Л. фон 185, 194, 196, 489, 490 прим.

раса 149, 150

Рассел, Б. 207, 508, 511

Рауз, А.Л. 23

раціональність людини 72, 73, 97, 98, 148, 149, 151, 177179, 183, 256, 278, 291, 303, 308, 404407, 411, 577, 578

реалізм 207, 458, 540, 546, 584

в історії 251, 490, 491, 499, 506, 513, 515, 516, 537, 541, 546, 547, 556, 584586

реальність 35, 36, 75, 123, 129, 156, 157, 168, 173, 205, 206, 208, 217, 218, 222, 224, 236, 238, 255257, 269, 270, 282, 430, 446, 447, 491, 507, 518, 520522, 533, 537

ідеальні частини її 502, 522

історична, див. історична реальність

Революція 1688 р. 329

релігія 9, 31, 65, 128, 134137, 183, 184, 335, 401, 402, 467, 469, 524, 530, 596

як емпірична концепція 530

історія її 165, 183185, 196, 199, 200, 395, 398, 417, 438, 482, 483

прогрес у ній, див. прогрес у релігії

як трансцендентальна концепція, див. трансценденталії релігії

філософія її, див. філософія релігії

«Релігія та філософія» 19

Ренесансу:

вчені 147 прим.

гуманісти 138

історики 113, 114

папство 499

Рим 15, 8993, 100, 105, 127, 181, 193, 253, 318, 419

Римська /римська/:

Британія 9, 29, 30, 35, 114

імперія 93, 114, 195, 232, 235, 462464, 489, 552, 556

історіографія, див. історіографія: греко-римська, римська історія 22, 91, 92, 96, 98, 105, 117, 119, 195, 292, 477, 489, 552, 568, 582

«Римська Британія» 30

«Римська Британія та англійські поселення» 30, 35

«Римські написи в Британії» 30

Рід, Т. 279

Ріккерт, Г. 5, 237, 238, 240, 269

Ромул Августул 568

Ромул і Рем 466

Рубінофф, Л. 20

Руджеро, Дж. 30, 45, 48, 425 прим.

Руссо, Ж. -Ж. 145, 146, 153, 168, 469


Саламінська битва 564

самопізнання 144, 278, 376, 382

та історія, див. історія і самопізнання

і дух, див. дух і самопізнання

Сантаяна, Г. 301, 537

Светоній 323

свідок 79, 201, 202, 349, 350, 364, 472, 548

перехресний допит 79, 85, 314, 339, 472

див. також історичний свідок

свідчення 10, 27, 32, 3942, 47, 48, 6265, 7173, 77, 78, 80, 119, 125, 133, 172, 179, 180, 182, 189, 199, 201, 249, 250, 275277, 314, 318, 322325, 329, 330, 334, 345, 346, 349, 351, 356, 357, 360363, 381, 399, 400, 416, 417, 438, 459, 477, 480, 481, 483485, 488490, 495, 506, 507, 510, 515, 517, 526, 532, 534538, 541, 585, 587591, 593

Сейньобос, К. 209

Селянський бунт 518, 562564

Сеннахеріб 70

Сен-Сімон 513 прим. /614/

Сент-Олбенс, чернець із нього 109

Сімпсон, Ф.Г. 10

скептицизм 19, 21, 122, 133

та історичне знання 25, 32, 101, 118, 119, 200, 327, 361, 468470, 486, 526, 562

Скот, сер Вальтер 146

Сократ 83, 88, 95, 96, 355, 400

соліпсизм 372, 434

Солон 294

софісти 159

соціалізм 188, 277, 473, 495

соціологія 135, 191, 193, 213, 214, 237, 250, 427

Спалений Ньял 394

Спарта 227, 497, 500

Speculum Mentis 19, 31, 32, 45, 48

Спенсер, Г. 209, 210, 300, 301, 528

Спіноза, Б. де 60, 120, 219, 248, 443, 450

Стабс, В. 212

становище 39, 40, 177, 178, 288, 296, 365, 404, 405, 412, 413, 492, 520, 575, 577

Старий Заповіт 70

статистика й історія 153, 196, 304

створення світу, вчення про нього 103, 105, 121, 335

Стеббінг, Л.С. 209

стоїцизм 87, 91. 94, 95

субстанція, концепція її 89, 90, 97112, 114, 120, 134, 141143, 297

судження:

історичні 196, 201, 202, 266268, 338, 412414, 486, 488, 499, 507, 534, 537, 571 прим.

моральні в історії 438, 499501

природа їх 265, 266, 427430,

універсальні й індивідуальні 205, 206, 265268


Таціт 91, 9496, 100, 101, 323, 464, 495

теогонія 68, 71

теодіцея 496498

теологія 5760, 102, 112, 113, 178 179, 188, 334, 337, 513 прим.

теорія, природа її 430, 431

і практика 39, 475, 560

теперішнє:

актуальність його 456, 499501, 506, 508, 523

та його зв’язок із минулим 24, 3538, 45, 46, 75, 117, 123, 146, 147, 165167, 169171, 175, 180, 181, 219221, 223, 224, 230, 233 235, 239, 243, 244, 246, 251, 252, 276, 300302, 305, 306, 326, 327, 371, 372, 375, 376, 378, 379, 423, 424, 503, 504, 506, 511513, 516, 518, 538, 539, 540 прим., 541, 542, 545, 546, 548, 567570, 582, 584589

історія як розуміння його 167, 503, 516, 518520, 535 прим., 569, 570

минуле і майбутнє як ідеальні складники його 44, 452, 502, 505, 507, 508, 510, 520

природа його 170, 451, 452, 502, 507, 510

Тіберій 101, 476

Тільмон, Л.С. 21, 117, 119, 136

Тіціан 420

Тойнбі, А.Дж. 22, 226232, 253, 344

трансценденталії, концепція їх 33, 48, 425428, 442445, 449

дії 444

духу 445, 446, 520

історії 33, 48, 427, 429, 434, 439, 445448, 505, 520, 522, 530, 595

логіки 428, 445

мистецтва 444446, 449, 522, 530, 531

філософії 443, 444

філософії історії 449

Тулмін, С. Е. 30


узагальнення:

в історії 298, 299, 456, 594

у науці 297

універсальні й необхідні поняття, див. трансцендентальні

усвідомлення 39, 40, 375, 392, 393, 508

утопічність 140, 145, 146, 152, 176 /615/


Феодосіїв «Кодекс» 365

Федра 76

філософія:

і дух 5458

історія її 120, 147 прим., 182186, 189, 196, 242, 248, 276, 365, 398401

та історія 19, 2834, 56, 61, 62, 118, 120, 130, 131, 134, 141, 164166, 185, 207209, 212, 216, 221, 222, 224, 228, 268, 269, 274, 308310, 327, 432, 438442, 449, 470, 484, 485, 520, 523, 524, 526, 531, 532, 584, 595599

і математика 429, 430

мистецтва 425, 426, 529, 530

і мистецтво 424, 596, 597

і наука 218, 269, 425, 427, 430, 435, 523, 524, 596, 597

політики 268, 283, 284, 305, 426, 427

природа її 32, 43, 5459, 134, 184, 222, 223, 242, 308, 309, 312317, 322, 323, 327329, 470, 523, 524, 527, 532, 597, 598

прогрес у ній, див. прогрес у філософії

релігії 425, 530, 531

і філософія історії 48, 426, 427, 440, 447, 524

і трансценденталії, див. трансценденталії філософії

філософія історії:

і вивчення історії 33, 48, 209, 210, 437, 438, 532, 533, 595, 599 «друга стадія» її 38, 5961

метафізична 56, 528, 529

як методологія історії 438, 528, 529, 533535, 595, 599, див. також історія, методологія її

предмет її 440

природа її 5460, 152, 155, 163, 173, 175, 176, 180184, 188, 190, 207, 209, 238, 240, 243, 255, 425427, 431440, 447450, 528534, 595, 599

як трансценденталія, див. трансценденталії філософії історії

та філософія, див. філософія і філософія історії

форма 440

Фінн, Гекльберрі 499

Фіхте, Й.Г. 167174, 176, 179, 182

Флінт, Р. 208

Фонтенель, Б. де 469 прим.

Французька революція 108, 140, 462, 573, 574

Фрезер, сер Джеймс 222

Фрідріх Великий 153

Фрімен, Ж. А. 196, 210

Фруасер, Ж. 461

Фукідід 71, 73, 7985, 88, 90, 99, 109, 322, 341, 350, 461, 464, 476, 550

Фуллер, М. 598

Фюрно, Г. 100

Фютер, Е. 182


Хаммурапі 293

Хенгіст 100

Холмс, Шерлок 364


Цезар, Юлій, див. Юлій Цезар

цивілізація:

природа її 227231

розвиток і занепад її 112, 496, 572


чудеса 200, 203, 317


Шекспір, Вільям 546

Шеллінг, Ф.В.Й. 173, 174, 176

Шіллер, Ф. 109 прим., 114 прим., 165167, 175

Шлегель, Ф. фон 531

Шопенгауер, А. 236

Шпенглер, О. 251253, 298, 301, 344, 572

Штраус, Д.Ф. 199

шумери 6466

хронологія та династії 569

шумерологія 569


Юлій Цезар 55, 109, 132, 203, 241, 243, 287, 289, 318, 473, 475, 476, 494, 503, 552

Юній, листи його 432
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.