Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

ПОКАЖЧИК ІМЕН ТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ *


[* Імена наводяться у сучасній транскрипції. У випадку розходження транскрипції М. П. Драгоманова із сучасною ці різночитання наводяться у дужках.]Абдул-Керім 244, 651

Абірон 132

Авель 161, 643

Августин Блаженний (Августин Аврелій) 160, 162, 164, 165, 639, 643

Адам 164, 643

Адріан 23, 624

Адріан VI 132, 640

Азурамі 265

Аконтіус 153, 643

Акузілай (Акусілай) Аргоський 60, 630

Аксаков Іван Сергійович 217, 221, 416, 446, 647

Аксаков Костянтин Сергійович 411, 482, 660

«Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссией» 445, 623

Алексєєв Л. 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 446, 448, 453, 454, 455, 661

Алеппський Павло 449, 662

Алкіной 272

Алціат (Альчіатті) Андрій 162, 643

Амі (Нашу, Гамі) Ернест 70, 634

Аміран (Аміральд) Моїз 125, 640

Амос 374

Ананій (Ананія) 132, 640

Андерсен Ганс Христіан 453, 662

Андріаші Дьюла 250, 651

Андрієвський Митрофан Олександрович 47, 258, 628

Андрієвський Олексій Олександрович 662

Андріяшев Олексій Хомич 222, 649

Анкетіль-Дюперрон Абраам Ясент 65, 631

Анна Іванівна 667

Антоній 211

Антонович Володимир Боніфатійович 258, 271, 297, 456, 488, 489, 557, 562, 605, 608, 611, 627, 645, 663, 644

Анубіс 64, 631

Аод 111

Аполлон 397

Аракчеєв Олексій Андрійович 427, 563, 667

Арій (Арей) 272, 642

Аристей (Арістій) 60, 631

Аристофан 75

Арміній (Яків Гермами) 90, 643

Арістід 161, 643

Арістотель 62, 77, 506, 508, 631

Арнольд Готфрід 148, 642

Арсеній 205, 213, 647

Артаксеркс II Мнемон 635

«Архив Юго-Западной России, издаваемые Комиссией для разбора древних актов» 664

Архімед 397

Аскоченський Віктор Іпатійович 205, 206, 647

Атрід 585, 588

Аттік 577

Ашшурбаніпал 632

Афанасьєв Олександр Миколайович 265, 352, 653

Афродіта 272

Ахеменіди 506

Бабич Яків 18

Багатимов 221, 222

Байрон Джордж Ноел Гордон 219, 439, 662

Бакунін Михайло Олександрович 248, 249, 409 -- 411, 413 -- 415, 501, 614, 615, 651, 671

Балей Іван 665

Балліна 256

Балтімор 151, 168

Бальмен Яків Петрович 351

Бантиш-Каменський Дмитро Миколайович 25, 281, 291, 365, 607, 625

Баранович Лазар 7, 621

Барановський 659

Варант 524

Барвінський Володимир Григорович 331 332, 551, 658

Барер 526

Бароніус (Бароній) Цезар 119, 640

Басс Іван Іванович 667

Бастіан Адольф 70, 634

Бастій 576

Батаглія (Батталья) Гвідо 369, 659

Баторій Стефан 56, 147, 629

«Батьківщина» 436, 437, 662

Баштовий (Нечуй-Левицький Іван Семенович) 502, 503, 504, 532, 665

Беза Теодор 133, 152, 641

Безобразов Володимир Павлович 601, 671

Безсонов Петро Олексійович 57, 255, 257, 266, 269, 272, 630

Бейль П’єр 133, 134, 641

Бек Август 67, 633

Бекман Яків Миколайович 585, 600, 669

Беллабарисрук 73

Беліал 327, 337, 657

Беллій Мартин (псевд. Шатільйона) 152 -- 154

Беллярмін (Беллярміно) Франческо Ромоло 107 -- 111, 113, 114, 119, 133, 163, 639

Бенфей Теодор 495, 665

Беренштам ВІльгельм Людвігович 645

Бержьє 125

Берладник 14, 15

Бернштейн Михайло Давидовим 606

Бероз 61, 630

«Беседа» 51, 268, 629, 653

Бєлінський Віссаріон Григорович 10, 56, 147, 208, 350, 356, 357, 362, 389, 395, 397, 404, 417, 438, 444, 449, 450, 455, 615, 621, 659

Бєляєв Ілля 206, 297

«Былое» 668

Бібіков Дмитро Гаврилович 40, 551, 626

«Библиотека для чтения» 350, 647

Біблія 359, 364, 369, 374, 497, 508, 510 -- 512, 516, 517, 523

Білозерський Микола Михайлович 17, 623

Білоус Федір 340

Більбасов Василь 244, 648

«Биржевые ведомости» 235, 650

Бірон Ернест 563, 667

Бірч Самуїл 66, 633

Бісмарк Отто фон Шенгаузен 250, 304, 542, 651

Бітонський (Бітон) Давид 132, 640

Благосвєтлов Григорій Євлампійович 649

Блан Луї Жозеф Жан 297, 373, 395, 656

Боборикін Петро Дмитрович 480, 663

Бобровський Михайло 257, 652

Богацький Павло 619

Богданов Самійло 568

Богерманн (Бохерманн) Іоанн 90, 637

Богуміл 265

Богун Іван 366, 418

Богуславка Маруся 30, 32, 34

Боденштедт ФрідрІх 449, 662

Бодянський Осип Максимович (псевд. Ісько Материнка) 9, 26, 621, 622, 625, 659

Боемер 91

Боккаччо Джованні (Бокачіо) 272, 654

Бокль Генрі Томас 82, 498, 601, 636, 671

Болінброк Генрі 170, 644

Бонапарт Наполеон III 304, 656

Борецький Іов 22, 624

Борковський Олександр Михайлович 663

Боссюет (Боссюе) Жак Бенінь 89, 94, 101, 105, 134, 149, 161, 637

Ботта Поль Еміль 65, 632

Боян 6

Брандес Георг 498, 665

Брандоліно Вольдемаріно 118

Братковський Данило Богданович 28, 279, 625

Брока Поль 634

Броневський Христофор 20, 623

Бругш Генріх, 65, 632

Брут Марк Юній 349, 367, 402, 659

Брюллов Карл Павлович 349

Брюховецький Іван Мартинович 418

Будда 507

Будеволя (Танячкевич Данило Іванович) 658

Будний Симон 18, 623

БужинськиЙ Гаврило Федорович 288, 655

Бузаріс (Бузиріс) 72, 634

«Буковина» 548

Булгарін Фадей Венедиктович 207, 647

Буллінгер Генріх 152, 643

Бунге Микола Християнович 208, 647

Бунзен Христіан 73, 635

Бурачок Степан Онисимович 344, 359, 658

Бурбони 156, 623, 638

Бурдалу Луї 148, 642

Буслаєв Федір Іванович 9, 56, 621, 629, 652

Бутурлін Василь Васильович 667

Бучинський Мелітон Йосипович 47, 628

Бушер (Буше) Жан 111, 126, 639

Бюхнер Фрідріх Карл 361, 659

Вазарі Джорджіо 143, 642

Ваші 70, 634

Вакуловський 593

Валленштейн Альбрехт 146, 642

Валтасар 73, 555

Валуа 638

Валуєв Петро Олександрович 218, 648

Вальд 640

Варрон Марк Теренцій 75, 636

Вартовий (Грінченко Борис Дмитрович) 663

Василевський Теофан Олександрович (Софрон Круть) 650

Василиса Микулинична 254

Васильчиков Василь Іларіонович 207, 409, 647

Васквец (Васкес) Гавриїл 110, 639

Васюра 383

Вацлав з Олеська див.: Залеський Вацлав Міхал В-вий 591, 592

Величко Самійло 24, 25, 281, 444, 458, 624

Венель 222

Венцеслав Трідський 169

Вересай Остап Микитович 269 -- 271, 653

Верещака 29

Вернадський Володимир Іванович 606

Веррес 668

Веселовський Олександр Миколайович 268, 269, 486, 494, 536, 627, 652, 653, 654

«Вестник Европы» 51, 207, 217, 220, 259, 273, 292, 435, 484, 485, 495, 503, 522, 529, 560, 620, 621, 652, 662, 664

«Вестник’ Западной России» 57, 629

«Вестник Юго-Западной и Западной России» 213, 629, 648

«Весть» 208, 221, 252, 648

«Вечерниці» 329, 657

Виговський Іван Остапович 28, 279, 607, 626, 645, 661

Вишенський Іван (Іоанн із Вишні) 288, 484, 623

Вишневецький Дмитро 187, 196, 197, 200, 201

Вікліф Д. 477, 510

Віко Джамбаттіста 73, 635

Віктор Еммануїл 531, 666

«Виленский вестник» 257, 652

Вільмарке 55, 56

Вілуєв 581, 582, 583

Вільгельм І Нормандський (Завойовник) 665

Вільгельм Оранський 49, 168, 514, 638

ВІльгельм III 169, 644

Вількінс Чарльз 65, 632

Вільсон Горас Гайман 66, 633

Вінсдор 110

Віппер Роберт Юрьєвич 652

Вірхов Рудольф 68, 634

Вітольд 53, 489, 629

Вобан Себастіан 148, 642

Вовк (Волков) Федір Кіндратович (С. С. Сірко) 370, 374, 363, 600, 601, 602, 655, 658

Вовчок Марко 205, 474, 592, 596, 604, 670

Водовозов Василь Іванович 222, 643

Волиневич Г. 658

«Волннские губернские ведомости» 630

Володимир Мономах (Володимир Великий) 176, 620

«Вольное слово» 616

Вольтер (Аруе Марі Франсуа) 170, 171, 234, 395, 594

Вороний Феодосій Якович 210, 648

«Вперед» 410, 414, 416, 542, 615, 660

«Вульгата» 18

Вундт Вільгельм 496, 665

В’яземський Петро Андрійвоич 533

Гагарін 601

Гагарін Павло Павлович 601, 671

Гаєвський 589

«Газета школьна» 37, 329, 335, 340, 401

Гайдабуров Павло Олександрович 661

Гакстгаузен Август Франц Людвіг 297, 449, 656

Галаган Григорій Павлович 658

Галахов Олексій Дмитрович 56, 357, 530, 629

Гален КлавдІй 508

Галілей Галілео 604

Гальгед 65

Гамалія 593

Гамбетта Леон Мішель 657

Ганджа Андибер 374

Ганенко 47, 628

Ганка Вацлав 348, 349, 352, 659

Гарабурда (див. також Гарібальді) 283

Гарібальді Джузеппе 283, 395, 601, 655

Гаркуша Семен 282, 655

Гарруччі 67

Гатцук Микола Олексійович 58, 213, 630

Гашет (Hachette) 63

Гвагніні (Гваньїні) Александрі 17, 622

Гвіччіярдіні Ф. 138, 641

Гегель Георг Вільгельм Фрідріх 73, 218, 482, 502, 609, 664

Гедиміновичі 48, 629

Гедоз (Gaidoz) 228

Гедройць 511

Гейне Генріх 664

Гекатей Мілетський 60, 630

Геккель Ернст 439

Гельвецій Клод Адріан 171, 172, 644

Генріх VIII (Генрі VIII) 520

Генріх II, фр. король 140, 638

Генріх III, фр. король 99, 111, 126, 138, 141, 638

Генріх IV, папа 99, 107, 110, 111, 120, 121, 138, 140, 141, 144, 642

Генріх IV, фр. король 638

Генріх V 515

Генріх VIII, англ. король 87, 105, 127, 515, 519, 520, 637

Гентіліс 151, 162

Генцен 67

Геракл 161

Гер-Гор 73

Гердер Йоганн Готфрід 442, 609, 663

Геркулес 481

Герланд Георг 70, 634

Германн (Херманс, Арміній) Яків (Якоб) 165, 637

Геродот 60, 70, 73, 81, 584, 630

Герцен Олександр Іванович 208, 214, 346, 347, 351, 357, 361, 362, 364, 373, 389, 392, 404, 415, 416, 478, 482, 591, 595, 600, 609, 615, 670

Гете Йоганн Вольфганг 221, 662

Гетцер Людвіг 162, 643

Г. И. (див.: Успенський Гліб Іванович) 401

Гіз Генріх 641

Гізель Інокентій 29, 623, 626

Гізо Франсуа П’єр Гійом 129, 141, 595, 607

Гільдебрант Петро Андрійович 57, 257, 629

Гільгамеш 632

Гіппократ 77, 636

Гірей-Менглі 18, 622

Гладстон Уільям Еварт 516, 665

Глібов Леонід Іванович 204, 211, 227

Гліндур Оуен 515

Гнатюк Володимир Михайлович 665

Гнєдич Микола Іванович 588, 669

Гоббс Томас 170, 644

Говорський Ксенофонт Антонович 213, 227, 648

Гогенварт Карл Сигізмунд 250, 651

Гоголь Микола Васильович 45, 56, 208, 216, 333, 357, 403, 425, 464, 482, 500, 502, 590, 597, 601, 615, 624, 625, 670

Гоголь-Яновський Василь Панасович 425, 661

Гое Гонечч 131

Голдштейн Д. А. 235, 650

Голий Гнат 57, 629

Голіцин Василь Дмитрович 200

Головацький Яків Федорович 9, 12, 46, 51, 57, 212, 255, 256, 264, 265, 267, 269, 273, 277, 556, 621

Головнін Олександр Васильович 210, 214, 257, 652, 648

«Голос» 217, 234, 249, 416, 648

Гомар Франс 90, 637

Гомер 5, 17, 88, 163, 579, 620, 669

Гонта Іван 366, 378, 419, 420

Горацій Флакк Квінт 578, 598, 668

Гордієнко (Гординський) Кость 485, 534, 664

Гордон Якуб (Ятовт Максиміліан) 364, 369, 370, 659

Горленко 560, 561

Горнова Ельжбета 606

Горчаков Олександр Михайлович 238, 651

Гощинський Северин 282, 655

Грабянка Григорій Іванович 24, 281, 458, 624

«Гражданин» 557

Гранвелла 96

Гракхи (Тіберій і Гай) 252

Гракх Тіберій 651

Грановський Тимофій Миколайович 208, 647, 652, 669

Граф 504

Гревс І. М. 619

Гребінка Євген Павлович 57, 624

Грегуар Генріх 528, 666

Гречулевич Василь 206

Григорій, митрополит 361

Григорій III, папа 110, 639

Григорій VII, папа 109, 509, 639, 640

Григорій XI 116

Григорій XIII 114, 143, 639

Григорій XIV 116, 639

Грібальді Маттео 162, 643

Грін (Green) 519

Грінченко Борис Дмитрович 646, 663, 666

«Громада» 276, 324, 326, 344, 348, 359, 362, 366, 380, 417, 418, 420, 425, 458. 484, 603, 614, 646, 654, 657, 658, 661

«Громадський друг» 497, 614

Грот Джордж 75, 83, 531, 635

Гроцій Гуго 137, 537, 641

Грушевський Михайло Сергійвоич 606, 645, 654

Губернатіс Анджелло 273, 654

Гуйдулиха 57

Гулак-Артемовський Петро Петрович 206, 256, 281, 425

Гульєльм II 47

Гумбольдт Олександр Фрідріх Вільгельм 584, 669

Гус Ян (Іоанн) 103, 120, 132, 353, 510, 638, 640

Гусак, кошовий 280

Гюго Віктор 351, 389

Давид 132, 640, 659

Давиденко В. 644

Д’Аламбер Жан Лерон 149, 642

Даль Володимир Іванович 229, 317, 650

Дальтон (Долтон) Джон 377, 660

Дандевель 244

Данилевський Микола Якович 484, 485, 502

Данилов Кірша 622

Данило Галицький 13, 14, 53, 556, 629

Данило, пророк 109, 639

Данте Алігьєрі 604

Даранбер 63, 631

Дарій I 630

Дафан 132

Дашкович Остап 187

Деллен Олександр Карлович 578

«Дело» 220, 496

Демедок 272

Демидов 598

Демосфен 164, 643

«День» 206, 214, 217, 218, 283, 400, 647

Джемшід 266

Джілліс (Жілліс, Гілліс) Йоганн 585, 587, 588, 669

Джіоберті 230

Джонес (Джонс) Уільям (Вільямс) 65, 632

Димінський Андрій Іванович 258, 652

Діва (див. Марія) 266

Дідицький Богдан Андрійович 212, 648

Дізраелі Бенджамін 241, 242, 651

Діккенс Чарльз 402

Діксон 208

«Діло» 503, 504, 532, 541, 554, 557, 658

Діодор Сіцилійський 73, 75, 78, 635

Діок 586

Діоклетіан 610

Діц Фрідріх 227, 649

Длугош Ян 17, 622

Дмитрій 15

Дмитрій Ростовський (Туптало Данило) 7, 21, 216, 442, 621

Добровольський 223

Добролюбов Микола Олександрович 395, 404, 438, 608

Довгалевський Митрофан 23, 624

Довгорукий (Долгоруков) Микола Андрійович 202, 646

Доде Альфонс 529, 666

«Домашняя беседа» («Домашняя беседа для народного чтения») 205, 647

Донцов Дмитро Іванович 606

Дорошенко Петро Дорофійович 198, 199, 369, 418, 444, 645, 659

Достоєвський Федір Михайлович 357, 371, 383, 464, 478

Драгоманов Михайло Петрович 236, 267, 271, 335 -- 337, 456, 577, 582, 605 -- 618, 621, 626 -- 629, 631, 636, 641, 645 -- 647, 649 -- 658, 660, 661, 663, 667, 668

Драгоманов Петро Якович 667

«Древняя и новая Россия» 449, 611, 628

«Дрібна бібліотека» 497, 665

«Друг» 332, 401, 614, 660

«Друг народа» 222, 649

Дружинін Олександр Васильович 579, 668

Дубельт Леонтїй Васильович 347, 658

Дубецький М. 611

Думитрашко Микола Данилович 601

Дункер Макс 595, 670

Духінський Генрік 330, 650

Духнович Олександр Васильович 292, 655

Дюміхен Йоганн 65, 632

Дюмулен Шарль 96, 97, 101, 638

Дюпанлу Фелікс Антон 101, 638

Дюперрон Жак Дав! 100, 638

Дюрінг Карл Євген 297, 656

Дюрюї 214

Дьяков Олексій Олексійович (псевд. Незлобін)

Едвард 515

Едуард VI 139, 150, 641

Еймерік 136, 641

Елон 639

Енгель Йоганн Хрістіан 281, 655

Енгельгардт Олександр Миколайович 313, 657

Епікур 637

Еразм Роттердамський 161, 168, 636, 643, 655

Есмуназар (Еммуназар) 65, 633

«Этнографическое обозрение» 493, 664

Єва 643

Європеус Олександр Іванович 409, 660

Єлизавета 110, 129, 150, 188, 520, 639

Єлизавета Петрівна 671

Єремич 213

Єремія Галка (див. Костомаров М. І.)

Єрмак Тимофійович 27

Єрошенко 235

Єфименко Олександра Яківна 263, 653

Єфименко (Юхименко) Петро Савович 258, 492, 653, 664

Жах (Шах М.) 33

Жданов 209

Жегота Паулі 46, 290

Желехівський Євген Ієронімович 334, 339, 340, 658

Желябов Андрій Іванович 614

«Живая старина» 493, 664

Житецький Гнат (Ігнатій) Павлович 288

Жнтецький Павло Гнатович 487, 556, 611, 655, 660

«Житє і слово» 614, 617, 667

«Жіночий альманах» 497

Жолкевський Станіслав 360, 625

Жуайезе (Жуайез) 121, 122, 640

Жуковський Василь Андрійович 344, 356, 357, 555

«Журнал Министерства народного просвещения» 67, 256, 630, 652, 678

Жюрьє 134

Заїчневський Петро Григорович 648

Зайкевич 47

Зайцев Варфоломій 649

Закревська Софія Олексіївна 351, 659

Закревський Віктор Олексійович 351, 659

Закревський Ігнат 325

Залеський Броніслав 370, 388, 436, 659

Залеський Вацлав Міхал (Вацлав з Олеська) 46, 282. 290, 627

Залізняк Максим 378. 419

Залюбовський Григорій Антонович 47, 258, 628

«Записки Юго-Западного отдела Императорского географического общества» 291, 433, 654

«Запорожская старина» 56, 58

«Заря» 669

Засулич Віра Іванівна 309, 427, 657

«Збірник філологічної секції Наукового товариства ім. Шевченка» 620

Згарський Євген Якович 329, 657

Зевс Олімпійський 67

«Земский сборник» 446

Зенкевич Ромуальд 257, 652

Зіньківський Трохим Аврамович (Т. Звіздочот) 663

Златовратський Микола Миколайович 434, 661

Значко-Яворський Мельхіседек (Михайло) 661

«Знание» 263, 636

Зоега (Цьога, Zoega) Іоанн Георг 64, 632

Золотов 597

Золя Еміль 529

Зорка Самуїл 24, 624

«Зоря» 461 -- 465, 474, 479, 480, 492, 493, 495 551, 544, 663, 665

Зубрицький Денис Іванович 297, 656

Іаков І (Яків І) 112, 113

Іван III 178, 236, 524, 645

Іван IV Васильович (Грозний) 197, 462, 524, 563, 573, 667

Іван Безземельний 570

Іванишев Микола Дмитрович 227, 247, 649

Іванов А. 599

Іванов Алмаз (Іванов Єрофей Іванович) 564, 667

Іванова Раїса Петрівна 606

Ігор 628

Ієзавель 73

Ієронім Празький 132, 640

Ізабелла 93, 637, 641

Ізіда 64, 631

Ізопольський В. 58

Іїма 266

Іконников Володимир Степанович 274, 654

Ілля 266

Ілля Муромець 254

Ільницький Лука Васильович 47, 628, 657

Індра 265, 653

Інокентій III 99, 136, 638

Інокентій IV 136, 641

Інокентій XI 100, 638

Іоанн 135

Іоанн із Вишні (Вишенський Іван) 21

Ісайя 374, 375

Іскандер (Герцен О. І.) 357, 591

«Історія русів» 24, 25, 45, 57, 281, 282, 354, 365, 368, 537, 622, 624

Ісус Христос (див.: Христос)

Ітоваал 73

Йосафат 507

Йоганн Рейн 162

Йосиф II (Австрійський) 169, 524, 532, 539, 644, 666

Кабліц Йосип Іванович (Юзов) 665

Кадм Мілетський 60, 630

Казимір IV 650

Кайданов Іван Кузьмич 586, 669

Кай Марій 578

Калідаса 632

Кальвін Жан 85, 87, 89, 90, 131, 133, 151 -- 153, 160, 162, 165, 172, 477, 636, 644

Камерон Річард 166, 643

Камілла 161, 643

Кампанус Іоанн (Йоганн) 162, 643

Калниш (Калнишевський) Петро Іванович 30, 626

Капніст Василь Васильович 591, 670

Капніст Олексій Васильович 534, 669

Караджич Вук Стефанович 272, 273, 442, 512, 654

Каракозов Дмитро Володимирович 648, 669

Карамзін Микола Михайлович 442, 585, 607, 612, 662, 669

Караффа Антоніо 131, 145, 640

Карєєв Микола Іванович 502, 665

Карл II 168, 644

Карл V 127, 135 -- 137, 139, 164, 640, 641

Карл VII 95, 637

Карл IX 131, 140, 143, 640

Карл XII 201, 445

Карл Великий 96, 638

Карл Людвіг 169

Карл Смілий 524, 666

Кармелюк Устим 282

Каролінги 639

Карпов Геннадій Федорович 490, 664

Касльрі 427

Каспарі Отто 70, 634

Касталіо (Шатільон) 160, 163

Катерина І 667

Катерина II 201 -- 203, 281, 365, 419, 433, 459, 490, 491, 533, 534, 556, 559, 574, 587, 646

Катков Михайло Никифорович 208, 209, 212, 216, 221, 225, 250, 452, 529, 590, 647, 648

Катон Марк Порцій 161, 643

Каховський Петро Григорович 668

Качала Степан (Загірний М.) 331, 335, 401, 487, 553, 554, 657, 660

Квітка (Основ’яненко) Григорій Федорович 216, 281, 333, 343, 352, 359, 365, 366, 431, 438, 474

Кевенгілер (Кевенгіллер) Людвіг Андро 145, 462

Кедворт 643

Кекропс (Кекроп) 74, 635

Кельсієв Василь Іванович 221, 416, 649

Керзон 611

Кетаї 66

«Киевлянин» (альманах) 19

«Киевлянин» (газета) 41, 42, 222, 387, 454, 550, 609, 625, 647

«Киевская старина» 486, 535, 536, 553, 653, 664

«Киевские епархиальньїе ведомости» 205

«Киевский телеграф» 238, 314, 328, 360, 450, 614, 657

«Киевское слово» 669

Кизімовський 593

Кирєєвський Іван Васильович 416, 661

Кирило 345

Кір II Великий (Старший) 60, 72, 631

Кіркор Адам Гонорій 652

Кірхер Атанасіс 64, 257, 631

Кістяківський Богдан Олександрович 619, 653

Кістяківський Олександр Федорович 258, 263, 492, 606, 609, 653

Кішка Самійло (Кушка Самуїл) 26, 32, 33, 189, 190 -- 196, 626

Клавдіус 162

Кларк 449

Клеберг 152

Климент IV 136, 640, 641

Климент VIII 96, 638

Климент XII 117, 639

Климкович Ксенофонт Григорович 396, 556, 657

Клобергіус 153

«Книжная старина» 19

Кобель Франц 531, 666

Кобринська Наталя Іванівна 665

Ковалевський Максим Максимович 492, 664

Ковалевський Микола Васильович 663

Ковальський Іван 657

Кожанчиков Дмитро Юхимович 342, 362

Кожемяка 15

Козак Степан 655

Козачковський Андрій Осипович 357, 359, 374, 385, 388, 659

Козлов Іван Іванович 357

Кокілль Гюї 47, 101, 638

Коклес 349, 402, 659

Коліньї Гаспар 142, 143, 642

Коллар (Коляр) Ян 352, 348, 349, 658

«Колокол» 248, 346, 348, 361, 362, 385, 387, 388, 392, 394, 409, 595, 600, 651, 670

Коль (Kohl) 449

Кольбрук Генрі Томас 65, 632

Кольцов Олексій Васильович 355

Комаров 247

Кондорсе Марі Жан Антуан Нікола де 376, 644, 659

Кониський Георгій 11, 24, 25, 212, 252, 365, 418, 622

Кониський Олександр Якович 601, 663, 664, 648

Константин (Флавій Валерій, Константин Великий) 73, 115, 610, 635

Константин Палеолог 645

Константин 148

Конт Огюст 77, 376, 599, 601, 636

Коорнгерт Дірк 163 -- 165, 643

Коріолан Гней Марцій 78, 636

Короленко Володимир Галактіонович 480, 494

Корф Микола 213, 223, 231, 538, 648

Корш Євген Федорович 648

Косинський Криштофор 22, 28, 520, 624, 625

Костомаров Микола Іванович (псевд. Ієремія Галка) 9, 12, 17, 26, 29, 46, 47, 51, 58, 204, 206, 208, 215, 217, 218, 255, 258, 268, 271, 272, 274, 282, 297, 328, 329, 333, 341, 345, 348, 349, 352, 355, 359, 362, 368, 387 -- 391, 437, 451, 454 -- 456, 459, 482, 484, 490, 491, 496, 498, 538, 545, 562, 582, 612, 620, 621, 622 -- 624, 627, 629, 649, 653, 654, 658, 660, 662, 669

Костянтин Миколайович (Романов) 214, 248, 408, 409

Котляревський Іван Петрович 23, 281, 333, 364, 403, 425, 431, 451

Коховський (Медовник) Всеволод Порфирович 216, 648

Коцебу Август Фрідріх Фердінанд 595, 670

Коцовський Володимир 662

Кошут Лайош 292, 655

Коялович Михайло Йосипович 57, 629

Краєвський Андрій Олександрович 58

Крапивіна (Лобода) Стефанія Матвіївна 393

Крашевський Юзеф Ігнаци 630

Крез 60, 631

Крейцер Фрідріх 64, 632

Кремьє 129

Крилов Іван Андрійович 437, 442

Кримський Агатангел Юхимович 606, 664

Кромвель Олівер 87, 520, 637

Кромер Мартин 17, 20, 622

Кропивницький Марко Лукич 47

Ксенофонт 75, 76, 635

Ктесій (Ктезій) Книдський 101, 635

Кудеяр 407, 660

Кудрявцев (Нестроєв) Олександр Миколайович 357

Кукольник Нестор Васильович 350, 659

Куліш Пантелеймон Олександрович 10, 11, 26, 34, 46, 47, 51, 56, 57, 205, 206, 208, 213, 219, 255, 258, 274, 283, 297, 327, 329, 333 -- 346, 348, 349, 353, 367, 388, 435, 438, 490, 540, 590, 592, 596, 598, 611, 622, 624, 629, 657, 662, 664, 670

Кулжинський Іван Гнатович 225

Куторга Степан Степанович 593, 670

Кушелев-Безбородько Григорій Олександрович 274

Кюнен Авраам 495, 664

Лабрюйєр Жан 148, 642

Лавеле (Лавельє) Еміль Луї Віктор де 247, 656

Лавренко Е. 256, 652

Лавров Петро Семенович (псевд. Миртов) 590, 615, 660, 670

Лавровський Юліан Григорович 229, 437, 658

Лавуа Франсуа Мітель 147, 148, 642

Лазаревський Іван Матвійович 658

Лазаревський Олександр Матвійович 25, 295, 297, 391, 562, 625

Ламанський Володимир Іванович 9, 400, 416, 496, 621, 664

Ламартін Альфонс 351, 659

Ланге Фрідріх 297, 439, 656

Ланглуа (Langloi) 66, 265, 266, 633

Лану Франсуа 139, 641

Ланцкоронський Предслав 187, 645

Лао-дзи 502, 665

Лассаль Фердінанд 297, 324, 656

Латре (Ларте) Едуард 68, 73, 634

Лафонтен Жан де 148

Лашез Франсуа 147, 642

Лашкевич Олександр 246

Леббок Джон 70, 634

Лебединцев Петро Гаврилович 205, 647

Лев X 20, 114, 623

Левицький Орест Іванович (Маяченець) 624, 665

Леже Луї 266, 553, 662

Лейярд Остен Генрі 65, 632

Лель 266, 653

Ленорман Франсуа 65, 66, 632

Леонарді Джакомо 230, 650

Леонардо Донато 120

Лепіталь Мішель 128, 129, 140, 154, 640

Лепсіус Карл Ріхард 65, 632

Леренте Жан 135, 641

Лермонтов Юрій Михайлович 555, 557

Лесевич Володимир Вікторович 224 -- 226, 649

Лессінг Готгольд Ефраїм

«Летописи русской литературы» 271, 272

«Летопись Самовидца о войнах Хмельницкого» 624

Летрон Гійом Франс 67, 633

Лешинський 201

Лжедмитрій 410

Лжесмердіс 73, 522

Ливчак Йосип 386, 660

Лисенко Валентина Василівна 619

Лисенко Микола Віталійович 47, 256, 258, 611, 653

Лисенко Олександр Якимович 606

Лисяк-Рудницький Іван 606

Лихачов 234

Лихонін Михайло Миколайович 670

Ліанкур 376

Лібкнехт Карл 323

Лівій Тіт 75, 578, 598, 635

Лівінгстон Давид 70, 634

Лікург 74, 635

Лілієнкрон Рокус Фрайгер 48, 628

Ліпсій Юстус 537, 666

Лісіанісса 634

«Літературно-наукова бібліотека» 497, 665

Лобода Віктор Васильович 601, 671

Лободовський Михайло 47, 628

Локк Джон 167, 168, 596, 644, 670

Ломиковський Василь Якович 560, 561, 667

Ломоносов Михайло Васильович 442, 445, 670

Лоначевський-Петруняка Олександр Іванович 47, 628, 652

Лонгобарди 73

Лоран Франсуа 580, 669

Лотарінгський 98, 141, 142

Лофтус 65, 242, 243, 633

Лужин 600

Лукашевич Платон Якимович 46, 281, 627

Луначарський Анатолій Васильович 615

Лучицький Іван Васильович 492, 664

Людовік IX «Святий» 94, 637

Людовік XI 666

Людовік XIV 146 -- 150, 155, 156, 159, 667

Людовік XV 148, 156, 157, 642

Людовік XVI 20, 100, 102, 134, 136, 376, 525, 533, 573, 623

Лютер Мартін 20, 84 -- 87, 89, 96, 103, 121, 130 -- 133, 136, 137, 160, 161, 477, 511, 513, 520, 623

Магомет 131, 178

Магомет II 645

Магомет IV 645

Мазад Шарль 225, 649

Мазепа Іван Степанович 200, 201, 366, 419, 459, 485, 534, 535, 538, 539, 560, 561, 646, 654

Макаров 55

Макаровський Михайло 607

Маколей Томас Бабінгтон 594, 607, 670

Макіавеллі Нікколо 20, 623

Максиміліан Йосиф 123

Максиміліан II 48

Максимович Михайло Олександрович 10, 17, 24, 46, 47, 56 -- 58, 218, 255, 256, 268, 281, 333, 482, 621

Макферсон Джеймс 522, 665

«Малорусский сборник» 12

Мальчевський 282

Манджура (Манжура) Іван Іванович 270, 650, 653

Манефон 61, 73, 630

Ману 73, 113

Маргарита Австрійська 116, 639

Маріані 135

Марієтт Огюст 65, 632

Маріні 633

Марія (Діва-Марія) 266, 524

Марія Англійська 139

Марія Стюарт 151, 642

Марія Тереза 532, 666

Маркевич Микола Андрійович 25, 47, 281, 627

Маркович Марія (Марковичка, Марко Вовчок) 343, 654

Маркович Опанас Васильович 654

Маркович Яків Андрійович 24, 624, 625

Маркс Карл 297. 429, 656

Марсілій Падуанський 120, 640

Мартен 524

Мартинов А. А. 58

Мартинович 279

Мартьянов Петро Олексійович 248, 249, 409, 416. 651

Маруся Богуславка 186

Матвій 99, 126, 640

Материнка Ісько (Бодянський Посип) 281, 655

Маурер Георг Людвіг 297, 656

Махновець Леонід Єфремович 622

Мацціні (Мадзіні) Джузеппе 230, 395, 650, 670

Маццоліні де Прієріо 109

«Маяк» 341, 352, 359, 658

Маяченець (див.: Левицький О. 1.)

Медічі Катерина 110, 131, 139, 140, 142, 639

Медовник (див.: Коховський В. П.)

Меланхтон 88, 89, 152

Мельник Леонід Герасимович 661

Мельхіседек 419

Мен Альберт 297, 656

Менандр Єфеський 61. 631

Менглі-Гірей (Малий Гірей) 15, 67, 178, 236, 650

Меншиков Олександр Данилович 563, 667

Меріваль Чарльз 75, 635

Меровінги 109, 639

Местр Жозеф де 101, 104, 638

«Мета» 219, 220, 283, 329, 387, 655

Метлинський Амвросій Лук’янович 46, 57 222, 238, 255, 256, 282, 333, 627

Меттерніх Клеменс Венцель Лотар 241, 427, 661

Мефодій 345

Микешин Михайло Йосипович 343, 356, 364, 391, 658

Микола І (Микола Павлович, Миколай) 207, 208, 228, 241, 282, 346, 347, 349, 351, 373, 387, 412, 501, 557, 563, 576, 578, 590, 658, 669

Миладиновцев 272

Милорадович Єлизавета Іванівна 599, 658

Мирний Панас 474. 478, 480, 607, 614, 628, 663

Миронов 204

Миславський Самуїл 535. 666

Михайло Федорович 274

Михайлов Михайло Ларіонович 363, 659

Михайловський Микола Костянтинович 602, 671

Михальчук Костянтин Петрович 258, 277, 653

Михневич 581

Міклошич (Міклосич) Франц Ксавер 9, 229, 621

Міллер Орест Федорович 25, 256, 625

Міллер (Мюллер) Фріц 70, 634

Мілль Джон Стюарт 71, 77, 297, 363. 634, 656

Мілютін Дмитро Олексійович 669

Мільтон Джон 167, 168, 644

Міна Сельзій (Лелій Соцін) 152

Містраль Фредерік 227, 228, 529, 530, 649

Міцкевич Адам 351, 354, 356, 369, 383, 668

Мішле Жюль 524

Моав 111

Могила А. (див.: Метлинський А. Л.)

Могила Петро Семенович 7, 21, 22, 28

Могила Семеон 22

Мойсей 46, 132, 151, 638, 641

Мокоша 622

«Молва» 234

«Молода Германія» 482

«Молода Італія» 482

«Молодая Россия» 209

Моммзен Теодор 67, 76, 498. 507, 531, 633

Мономах (див. також: Володимир) 6, 7, 15, 16, 44

Монтеск’є Шарль Луї 591, 670

Морган Льюїс Генрі 498, 665

Мордвинов 274

Мордовець (Мордовцев) Данило Лукич 10, 272, 481, 503, 611, 622, 627

Мордовцева Аліна Миколаївна 654

Моріані 111

Моріц Саксонський 137, 641

Моріц Оранський 643

Мороз Мирослав Олександрович 620

Морус Томас (Мор Томас) 154, 643

Морфіл Вільям К. 627

«Москва» 221

Москвітін Іван Федорович 513

«Московские ведомости» 206, 209, 212, 214, 215, 222, 235, 247, 387, 481, 557, 648

Мстиславець Петро 623

М. Т.-ов (див.: Драгоманов М. П.)

Муравйов Михайло Миколайович 581, 652

Мустафа 185

Мюллер 630

Мюллер Макс 650

«Набат» 308, 657

Набонагід 73, 555

Наведжеро Бернандо 137, 641

Навроцький Володимир Михайлович 613

Навуходоносор 73

Наливайко Северин 28, 57, 366, 418, 620, 625

Наполеон І (Наполеон Бонапарт) 65, 105, 106, 283, 304, 471, 525, 585

Наполеон III 214

«Народ» 461, 463 -- 466, 494. 522, 575, 616, 617, 663, 668

«Народное чтение» 209

«Наукова бібліотека» 497, 665

«Науковий сборник» 212

Науменко Володимир Павлович 617

Наумович Іван 557, 662, 666

«Начальная летопись» 16

Неговський 47

«Неделя» 314, 328, 431, 438, 454, 657, 661

Недзєльський 221

Незлобін (див.: Дьяков О. О.)

Некрасов Микола Олексійович 371, 404, 434, 437, 478, 649

Немирич Юрій 28, 418, 444, 537, 626

Немурський 142

Непот Корнелій 577, 668

Нептун 354, 634

Нестор 6, 8

Нестроєв-Кудрявцев 357

Нечай Данило 378, 418

Нечуй-Левицький Іван Семенович 435 -- 437, 478, 480, 502 -- 504, 627, 648, 663

Низенко (див.: Антонович В. Б.)

Нібур Кастен 65, 632

Ніковський Андрон 657

Німврод 72, 635

Нін 72, 634

Новицький Іван Петрович 47, 258, 297, 628

Новицький Орест Маркович 596, 670

«Новое время» 234, 235, 244, 249, 387, 416, 650

Новоселов 244 -- 246

Новосельський (Марцинковський Антоні) 258, 651

Ной 161

Нокс Джонс 133, 151, 641

Номис (Симонов Матвій Терентійович) 256, 652

Нос (Ніс) Степан Данилович 47, 628

Носович Іван Іванович 257, 652

Нума Помпілій 74, 161, 347, 635, 660

Ньютон (Невтон) 561, 597

Обанейль (Обанель) Теодор 227, 649

Обрадович Досифей 442, 662

Обренович Милан 651

«Община» 661

Овен (Оуен) Роберт 297, 357, 376, 395, 594, 656

Овідій Публій Назон 578, 668

Огарьов Микола Платонович 347, 373, 392, 415, 670

Огоновський Никофор М. 337, 339, 340, 597

Огоновський Омелян Михайлович 330, 332, 495, 536, 551, 556, 657, 665

Окольський С. 624

Олег 209, 491

Олександр І 274, 654

Олександр II 208, 346, 385, 408, 585, 590, 651, 669

Олександр Великий 60, 62, 509, 566

Олександр Невський 359

Олдрідж Айра Фредерік 391

Ольгерд 53, 629

Ольденбарневельд (Ольнебарнефельд) Ян 643

Омір (див.: Гомер)

Оньков Богдан 18

Опатович Степан Іванович 204, 218, 646

Опперт Жюль 65, 632

Ореллі Каспар фон 67, 68, 633

Орлик Пилип 419, 445, 661, 664

Орфей 74, 635

Осман II 185

Основ’яненко (див.: Квітка)

Осія 374

«Основа» 204, 206, 212, 217, 271, 283, 328, 387, 426, 484, 646, 654, 660

Оссіан 522

Островський Олександр Миколайович 352, 363, 434, 437, 442

Острозький Костянтин Іванович 620

Острозький Костянтин (Василь) Костянтинович 7, 19, 620

Остряниця (Острянин) Степан 56

«Отечественные записки» 220, 224, 350, 351, 353, 397, 401, 454, 496, 607, 636, 649, 659

Павло (апостол) 67, 86, 111, 148, 341, 470, 508, 637, 658

Павло І 563, 607

Павло III 110, 135, 641

Павло IV 639, 640, 641

Павло V 110, 113, 117, 118, 120, 131, 639

Павлик Михайло Іванович 443, 463, 477, 478, 606, 613, 614, 619, 628, 644, 656, 660, 662, 663

Павлов Платон Васильович 207, 209, 600, 647

Павлович Олександр Іванович 655

Павлусь (див.: Чубинський П. П.)

Пален Костянтин Іванович 602, 671

Палій (Гурко) Семен Пилипович 28, 201, 279, 368, 489, 625

«Памятники Киевской комиссии для разбора древних актов» 287

«Памятники старинной русской литературы» 274

Панчатантра 495

Парамон (Парамо) Луїс 136, 641

Пармская 138

Партицький Омелян Йосипович 329, 335, 340, 553

Пасічник Рудий Панько (див.: Гоголь) 403

Паскве (Паскьє) Етьєн 97, 101, 102, 107, 117, 128, 638

Пассек Тетяна Петрівна 391, 660

Паулі Жегота 46, 627

Пекарський Петро 666, 669

Пелеш Юліан 658

Пелід 585, 588

Пене де 324

Пенн Вільямс 169, 644

Перебийніс 378, 418

Пергер 260

Перемишльський 14

Перікл (Псевдо-Скілак) 630

Пероговський Василь Гнатович 630

«Перший вінок» 665

Пестель Павло Іванович 248, 409

Петрашевський Михайло Васильович 373, 383, 660

Петрик Іван 279, 280, 418, 654

Петро (апостол) 101, 104, 108, 111, 132, 162, 206, 341, 658

Петро I (Петро Великий) 201, 288, 365, 433, 408, 419, 443, 444, 490, 533, 535, 536, 560 -- 563, 585, 666, 667

Петро II 667

Петров 346

Петровський М. Н. 624

Петрушевич Сидір Іванович 297, 656

Пилип Добрий 523

Пильчиков Дмитро Павлович 100, 592, 593, 596, 598, 601, 602, 670

Пипін Короткий 639

Пипін Олександр Миколайович 207, 217, 272, 437, 449, 494, 495, 502, 532, 536, 628, 654

Пирогов Микола Іванович 206, 207, 589, 596, 600, 601, 607, 608

Писарєв Дмитро Іванович 649, 671

Підкова Іван 33, 58, 626

Пій II 95, 637

Пій V 93, 110, 131, 138, 142

Пій IX 230, 339, 650, 669, 670

Пітре Джузеппе 48, 457, 629

Платон 72, 75, 163, 596, 635

Плачинда Володимир Петрович 655

Пліній Старший 75, 636

Плиска Максим 24

Плятер 330

Поважна Валентина Миколаївна 606

Погодін Михайло Петрович 15, 207, 612, 622

Подолинський Сергій Андрійович 503

Подушка Іван 204, 646

Познанський Борис Станіславович 608

Полевич Казимир Йосипович 575 -- 585, 598, 671

Полетика Василь Григорович 25, 625

Полівій 62, 71, 77, 631

Полінковський 258

Полонський Яків 658

«Полярная звезда» 595, 670

Полоцький Симеон 442

Полоцький Франтішек 429, 661

Полуботок Павло 366

Помпадур Жанна Антуанетта 157, 643

Порфир’єв 536

Посвистач 11

Посников Олександр Сергійович 297

Потебня Олександр Опанасович 486, 664

Потоцький Микола 626

Потоцькі 626

Поцій (Потій) Іпатій 623

«Правда» 207, 211, 216, 224, 283, 331, 332, 334, 335, 338, 339, 362, 383, 393, 401, 462 -- 464, 472, 478 -- 481, 485, 486, 492, 502, 505, 540 -- 543, 548, 549, 557, 602, 612, 622, 640, 646, 657, 658, 664, 671

«Правительственный вестник» 249

Прахов Адріан Вікторович 356, 358, 364, 659

Прескотт Вільям Гіклін 135, 590, 607, 641, 670

Пржебильський 209

Прижов Іван Гаврилович 5, 8 -- 12, 16, 17, 21, 22, 24 -- 26, 29, 30, 217, 620

Прокопович Феофан 7, 21, 23, 288, 442, 621, 655

Прудон П’єр Жозеф 297, 298, 373, 377, 410, 482, 610, 656

Птоломеї 506

Публій Корнелій Сціпіон 634

Публій Корнелій Сціпіон Африканський Старший 634

Пугачов Омелян 248, 406 -- 410, 413, 417, 611

Пуле Михайло Федорович де 560, 667

Пуффендорф Самуель фон 24, 91, 537, 624, 655

Пушкін Олександр Сергійович 343, 344, 356, 396, 442, 451, 555, 557, 589, 624, 657

«Пчела» 356, 364

Пчілка Олена (Косач Ольга Михайлівна) 607, 665

Пюрвей 510

Радзивілл Микола Чорний 18, 56

«Радянське літературознавство» 667

Разін Степан Тимофійович 27, 406, 410, 413, 417, 419, 611

Раковський Іван 655

Ракушка-Романовський Роман 624

Раулінсон Генрі Кресвік 65, 632

Рафаель Санті 584

Рашель (Еліза Рашель Фелікс) 584, 669

Ревуха (див.: Ржевуський В.)

Рейналь Гільом Томас 171, 644

Реклю Елізе 389, 429

Рембо Альфред 627

Ренан Жозеф Ернест 65, 81, 493, 613, 633, 664

Решетников Федір Михайлович 434, 661

Рєпнін-Волконський Микола Григорович 351, 659

Ржевуський (Жевуський) Вацлав 58, 630

Рилєєв Кіндрат Федорович 282

Рильський Тадей Розеславович 608

Рігельман Микола Андрійович (?) 333, 658

Рігельман Олександр Іванович 25, 296, 449, 625, 658

Ріс 517

Рістич Йован 240, 651

Ріттіх 277

Рішльє (Рішельє) Арман Жан де Плессі 111, 639

Ровінський Дмитро 535, 536, 666

Роденберг 504

Роджер Вільямс 168

Розенталь 283

Розумовський Кирило Григорович 662

Роксолана 184

Рольстон Уільям 627

Романов (див.: Костянтин Миколайович)

Романченко І. С. 606, 610, 619

Романчук Юліан 480

Ромодановський Григорій Григорович 149, 645

Ромул 74, 635

Россі де Джованні Батіста 67, 69, 634

Рошер Вільгельм 75, 635

Рубан Василь Григорович 11, 25, 281, 622

Рубець Олександр Іванович 256, 652

Руданський Олександр 47

Рудольф II 145, 640, 642

Рудченки-брати 607

Рудченко Іван Якович 47, 256, 273, 274, 628, 652

Рудченко Опанас Якович (див.: Панас Мирний)

Ружинський Богдан 189

Руліковський Едвард 257, 652

Руманіля Жозеф 529, 666

Румянцев (Задунайський) Петро Олександрович 25, 445, 625

«Русалка Дністровська» («Русалка Дністровая») 30

«Рускій Сіон» 332, 334, 335, 401, 658

Русов Олександр Олександрович 47, 269, 628, 653, 655

«Русская беседа» («Руська бесіда») 206, 250, 256, 328, 647

«Русская мысль» 456, 457, 503

«Русская старина» 542, 666

«Русский архив» 562

«Русский вестник» 333, 488, 590, 594, 621

«Русский мир» 235, 650

«Русское богатство» 430, 431, 434, 661

«Русское дело» 649

«Русское слово» 220, 224, 496

Руссо Жан-Жак 171, 172, 594, 644

Рюрик 209

Рюриковичі 48, 628

Савонаролла Джіроламо 20, 623

Сагайдачний Григорій 280

Сагайдачний (Сагайдачний-Конашевич) Петро Кононович 22, 28, 624

Саллюстій Гай Крісп 578, 668

Сальо 63, 631

Самійленко Дмитро 58

Самійленко-Коломиєнко Яків 58

Самовидець 24, 281, 458

Самовидець Олександр Миколайович 21, 624

Самойлович Іван 199, 534, 645

Самуїл 369, 373

Санд Жорж 363, 364, 373, 659

«Санкт-Петербургские ведомости» 217, 224, 225, 235, 244, 249, 268, 541, 608, 653

Санта Фіоре (див.: Пій V)

Сахуніатон (Санхуніафон) 61, 630

Сапфіра 132, 640

Саргон II 632

Сарданапал (Сінтаришкун-Сарак?) 669

Сарпі Паоло Фра 118, 119, 122, 137, 639

Сарсе Фр 529

Сасаніди 506 Сассетті Філіппо 65, 632

Сахаров Іван Петрович 266, 268, 273, 653

«Сборник» 492

Свидницький Анатолій Патрикійович 608, 627, 655

Свидригайло 489, 664

Свирговський (Свірчевський) Іван 29, 196, 201, 626

Свідас 60, 631

«Світ» 621

Севиньє (Севинє) Марі де 148

Сембратович Сильвестр 658

Семіраміда 72

Сенека Луцій Аней Старший 75, 161, 635

Сеницький 47

Сенковський Осип Іванович (Барон Брамбеус) 207, 647

Сен-Сімон Анрі Клод 217, 373, 376, 378, 404, 594, 656, 660

Сен-Сіран Дювертьє 639

Серапіс 64, 631

Сердешний Іван (див.: Стешенко І. М.)

Серп’яга (див.: Підкова Іван)

Сигізмунд III 623

Сильвестр І 73, 635

Симашкевич Митрофан Васильович 47, 628

Симиренко Василь Федорович 258

Симон-волхв 341, 658

Симоновський Петро Іванович 25, 625

Синицький Дмитро Олександрович 628

«Синопсис» 17, 623

Сігберт (Сігетерт) 98, 638

Сікст IV 637

Сікст V 43, 109, 110, 116, 638, 639

«Сіон» 212, 648

Сірко 279

Сірко (С-ко) (також С. С., Вовк Ф. К.) 342, 347, 349, 355, 361, 363, 370, 372, 373, 397

Січинський 541

Скабичевський Олександр Михайлович 451, 662

Скалозуб 57

Скарга (Павенський) Петро 21, 623

Скеддо-Феротті (Фіркс) 214, 215

Скілак із Каріанд 630

Скорина Францішек (Георгій) 18, 512, 623

Скородинський 463

Скотт Вальтер 585, 588, 669

«Славянская заря» 387, 660

Сліпушкін Ілля Петрович 611

«Слово» 212, 219, 220, 331, 648, 658

«Слово о полку Ігоревім» 6, 8, 16, 44, 48, 53, 54, 334, 450, 620

Слов’янська громада 326

«Слов’янський альманах» 457

Слонімський Леонід 486, 495, 664

Смарагдов Семен Миколайович 585, 587, 669

Смілий 66, 524, 642

Сміт Адам 596

Сміт Джордж 65, 66, 632

Смотрицький Мелетій Герасимович 21, 624

«Современная летопись „Русского вестника“» 648

«Современник» 217, 220, 332, 354, 363, 496, 589, 607

Соколовський 297

Сократ 161, 470, 643

Соловйов Володимир Сергійович 502, 665

Соловйов Сергій Михайлович 280, 459, 559, 612, 669

Соломон 74, 635

Сорокін 585, 586

Софокл 579

Соцін Лелій 133, 152, 153, 162, 163, 641

Соцін Фауст 162, 643

Сошенко Іван Максимович 372

Спасович Володимир Данилович 532

Спенсер Герберт 71, 77, 82, 610, 634, 643

Спіноза Бенедикт 170, 644

Срезневський Ізмаїл Іванович 9, 11, 15, 46, 56, 58, 255, 256, 281, 621

С. С. (також Вовк В. Ф.) 330, 332, 333, 344, 354, 358

Старицький Михайло Петрович 392, 426, 427, 437, 611, 662

Стасов Володимир Васильович 15, 622

Стасюлевич Михайло Матвійович 669

Стеблин-Каменський Михайло Павлович 587, 588

Степан Пермський 512

Стефанович Федір 47

Стефанович Яків Васильович 414, 661

Стецький Тадеуш Єжи 258, 630

Стешенко Іван Матвійович (Сердешний) 671

Стодольський (див.: Кониський О. Я.)

Стойкович Опанас 512, 665

Сто один (див.: Галахов О. Д.)

Стоянов Олександр Петрович 47, 270, 653

Стрийковський Матвій 622

Стронін Олександр Іванович 205, 212, 575, 585, 588 -- 604, 647

Стюарти 151, 521, 642

Суворін Олександр Сергійович 234, 235, 277, 650

Судовщиков Євген Олександрович 47, 541, 628

Сулейман І 184

Сумцов Микола Федорович 480, 487, 553, 554, 664

Сціпіон Сарочіно 68, 118

Сціпіони 161, 634

Сюллі Максиміліан 141, 642

Табачников Василь Олександрович 660

Тайлор Едуард Бернет 70, 634

Танячкевич Данило Іванович 657, 658

Таціт Публій Корнелій 62, 75, 81, 578, 598, 609, 610, 631, 668

Твашгрі 265

Тезей (Тесей) 74, 161, 635

Тейлор Генрі 636

Теплов 445

Терлецький Остап Степанович 613, 656, 658, 662

Тетеря (Моржковський) Павло Іванович 568, 667

Тихонравов Микола Савич 654

Тишкевич 551

Тіберій 608

Тіле Корнелій 495, 664

Тіллі Йоганн Церклас 146, 642

Тіллотсон 643

Тіндаль Вільям 91, 92, 170, 637

«Товариш» 614, 664

Толстой Дмитро Андрійович 222, 250, 609, 649, 651, 668

Толстой Лев Миколайович 464, 478, 480, 501

Толстой Федір Петрович 391, 660

Токарев 246

Токвіль 525

Томазіус Христіан 91, 637

Торонський Олексій 340, 658

Трепов 309, 657

«Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край» 51, 254, 277, 285, 433, 651

Тулов Михайло Андрійович 211, 601, 648

Туманський 281

Тургенєв Іван Сергійович 208, 357, 388, 464, 478, 498, 557, 601, 615, 617, 651, 663, 671

Турнон Шарль Томас 140, 641

Турист (див. також: Антонович В. Б.) 462, 663

Т-ый (див.: Андрієвський О. О.)

Тьєрі Огюст 376, 660

Уатт 434

Уваров Сергій Семенович 221, 503, 627, 665

Уїкліф Д. 638

Українець (див.: Драгоманов) 646

Українка Леся 607, 617

Уланд Людвіг 654

«Университетские известия» 609, 654

Унковський Олексій Михайлович 409, 660

Урбан VIII 116, 639

Успенський Гліб Іванович 437, 478, 479, 494, 660

Устрялов Микола Герасимович 207, 449, 647

Ушинський Костянтин Дмитрович 222, 223, 649

Фабретті Аріданте 67

Фаларіс 153

Фаллу Альфред П’єр 142, 642

Фарель Гільйом 152, 643

Федерб Луї Леон Цезар 65, 633

Федір Безродний 272

Федоров Іван 18

Федорович Володимир 552

Федченко Павло Максимович 606

Федькович Юрій Осипович 291, 443

Фейєрбах Людвіг 361, 376, 659

Фенелон Франсуа 643

Феодосій (святий) 359

Феодосій 148, 642

Фердінанд II 93, 128, 137, 144, 145, 637, 641

Ферекід Сірський 60, 630

Ферр’є Арно 115, 639

Фет Афанасій Афанасійович 219

Фідій 634

Філарет Христофор (Броневський Христофор ?) 288, 623

Філіпп II 93, 111, 114, 115, 126, 128, 132, 134 -- 139, 144, 150, 159, 164, 165, 172, 175, 637

Філон (Філон Вівлський, Філон із Біблоса) 61, 630

Фіоль Швайпольт 18, 623

Фіркс (див.: Скедо-Феротті) 214

Фіхте Йоганн Готліб 472, 663

Флері Андре Еркюль де 98, 638

Флешьє Еспрі 148, 642

Франко Іван Якович 443, 463, 474, 478, 548, 605, 613, 656, 657, 662, 663, 665, 667

Франціск І 139, 140, 161. 641

Фреліх 222, 223

Фрідлендер Людвіг 75, 635

Фрідріх II 157, 169, 667

Фултон Роберт 377, 434, 561, 660

Фукідід 70, 75, 77, 634

Фуко 147

Фур’є Франсуа Марі Шарль 373

Хаждеу Богдан Петричейку 627

Ханенко Микола Данилович 24, 624

«Хата» 426

Хенер Помпейо 663

Хільдерік III 639

«Хлібороб» 501

Хлудов 247

Хмельницький Богдан 7, 22 -- 24, 27, 28, 198, 200, 217, 221, 279, 294, 366, 418, 435, 459, 490, 491, 539, 555, 559, 564, 568, 574, 612, 624

Хмельницький Венжин 57

Ходкевич Григорій 513, 623

Хом’яков Олексій Степанович 206, 482

Христос 47, 86, 90, 101, 108, 113, 125, 132, 135 149, 150, 153, 161, 163. 167, 178, 260, 265, 266, 268, 327, 337, 345, 348, 371, 436, 469, 470, 483, 502, 506, 507, 508

Цанганмейстер 67

Царедавенко (див. також: Єфименко П. С.) 209, 648

Цвінглі Ульріх (Гульдрейх) 20, 160 -- 162, 623

«Церковна газета» 655

«Церковний вестник» 655

Цертелєв (Церетелі) Микола Андрійович 46, 281, 627

Цисс Іван Данилович 649

Ціаскер 586

Ціцерон Марк Тулій 68, 78, 133, 164, 470, 578, 636

Цьога (Зоеда, Zoega) 64, 67, 631

Чалий Сава 30, 626

«Час» 225

Ченчі Беатрічі 354

Чепа Андріан Іванович 25, 625

«Червоная Русь» 554, 558, 666

Черкаський 252

«Черниговские губернские ведомости» 622

Чернишевський Микола Гаврилович 220, 297, 373, 389, 392, 402, 404, 589, 609, 660, 669

Черняєв Михайло Григорович 240 -- 242, 244, 246, 650, 651

Чечот Ян 257, 652

Чиллінгворт 643

Ч-ко 593

Чорнобог 56

«Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских» («Чтения Московского общества истории и древностей российских») 12, 26, 38, 57, 255, 272 -- 274, 277, 621, 622

Чубинський Павло Платонович 47, 51, 204, 212, 254, 258 -- 267, 269, 273, 277, 285, 289, 422, 492, 601, 611, 628, 629, 646, 651, 652, 658

Чудак (див.. Драгоманов М. П.)

Чужбинський-Афанасьєв Олександр Степанович 350, 353, 385

Шамполіон (Шампольйон) Жан Франсуа 65, 631, 632

Шаповал К. (див. також: Пильчиков Д. П.) 606, 670

Шараневич Ісидор 2977

Шарп Самуїл 65, 632

Шатильон 153

Шафарик Павло Йосеф 348, 349, 366, 429, 658

Шафонський Опанас Филимонович 25, 445, 625

Шах 187

Шашкевич Маркіян Семенович 46, 290, 627

Швайпольт Фіоль 18

Швер 590

Шевирьов Степан Петрович 207, 647

Шевченко Варфоломій Григорович 364, 383, 393

Шевченко Тарас Григорович 33, 205, 208, 216, 222, 225, 228, 282, 283, 322 -- 420, 426, 429, 435, 448, 455, 474, 452, 498, 529, 539, 553, 598, 605, 614, 615, 624, 625, 630, 648, 657 -- 659, 662

Шейковський Каленик Васильович 205, 647

Шейн (Шеїн) Павло Васильович 257, 268, 269, 433, 652

Шекспір Вільям 496, 579, 584, 594, 662

Шеллі Персі Біші 439

Шерер Йосип Бенедикт 281, 655

Шершеневич І. 668

Шефле Альберт 297, 654

Шиманов Андрій Львович 47

Шимановський Борис Опанасович 649

Ширинський-Шахматов Олександр Прохоро-

вич 221, 225, 609, 611, 649

Шишацький-Ілліч Олександр Васильович 11, 56, 57, 622

Шишков Олександр Семенович 274. 442, 654, 662

Шіллер Йоганн Фрідріх 348, 595, 670

«Школьна часопись» 664

Шлейхер Август 9, 621

Шлоссер Фрідріх Крістоф 607, 609

Шпігель Фрідріх 65, 66, 632

Шпрінгер 532

Штангеєв 6, 47, 628

Штангальтер 40

Штраус Давид Фрідріх 580, 669

Шульгін Віталій Якович 41, 208, 222, 581, 608, 609, 626, 647

Щапов Афанасій Прокопович 254, 649, 652

Щебальський Петро 488, 664

Щедрін (Салтиков-Щедрін) Михайло Євграфович 437, 439, 481, 578, 590

Щелкан Віктор Панасович 598, 601

Щербина Федір 298

Ювенал Децім Юлій 62, 75, 578, 631

Юзефович Михайло Володимирович 210, 488, 534, 550, 648, 666

Юзов (див. також: Кабліц) 501

Юліан Сальвій 63, 631

Юлій Агрікола 631

Юнг Томас 65, 631

Юнгман Йосеф 429

Юсті Фердінанд (Justi) 66, 265, 633

Юсупов Микола Борисович 597

Юхименко (див.: Єфименко П. С.)

Ягелло (Ягайло), Владислав II Ягайло 645

Ягеллони 489, 645

Ягич Ватрослав 624, 664

Ядвіга 645

Яків І 100, 638

Якушкін Павло Іванович 273, 654

Янесмін (Жан Семін) Жаку 227, 649

Янсеній К. 639

Ярослав Мудрий 644

Ященко Леонід Никифорович 205, 647«Almana Provençau» 228, 504, 530

«Am Urguell» 493

Amyrant 125

«Annales de philosophie chretienne» 66

«Annali» 69

Arbaud 273

«Arbeiter-Wochenchronik» 323

«Archiv fur slavische Philologie» 443, 664

«Athenaeum» 58, 630

«Atti del Academia dei Nuovi Lincei» 69

Avria! 429

Bakounine 304

Barthelemy-Saint-Hilaire 13

Beaumont 520

«Bibliotheke oriental» 265

Blanc Louis 305

Brokchaus 520

Bujeaud 273

«Bulletin de la federation jurassienne» 298, 324

«Bullettno di corrispondenza archeologica» 69

Burton 522

Castelio 153

Chardon 429

Clemence 429

«Corrispondenza Scientifica di Roma» 69

«Daily New» 66

Daeve 65

«Deutsche revue» 504

«Die neue Gesellschaft» 316

«Die Zukunft» 316

«Dziennik Poznański» 225

Durand 429

«El liberal» 663

Ersch 517

Fabretti 633

Ferraro 272

Fischhof Ad. 504

Fraenkel 429

Gaidoz H. 517

Gamelina 429

Gaster 511

Gazier 528

«Giornali Arcadico» 69

Gruber 517

Grurer 67

«Grütlianer» 323

Haulleville de 504, 528

Hergoz 511

«Il Nuovo Cimento» 69

«Independance Belge» King 519

«La Lausetto» 323

Langarin 429

«La Plebe» 323

«La Republique Française» 616

Lawles Em. 520

Lecky 522

Letronne 633

Leveleye de 524

Mackintosh 522

Malon 429

«Le Félibre» 504

«Le Monde Slave» 266

«Le Temps» 529

«Le travailleur» 317

«Lettres à m-r Daeve» 65

«Le socialisme progressif» 317, 429

Letronne 67

Marini 67

Marselli 77

Martigny 64

Muir 265

«Munkas-Heli Kronika» 323

O’Connor W. A. 520

Oudet 429

Pindy 429

Pitre Giuseppe 48

Ranvier 429

«Révue archeologique» 66

«Révue celtique» 228, 517

«Révue des deux Mondes» 225, 228, 517, 656

«Révue de patois» 531

Rhys 517

Roqbertus-Jagetzow C. 324

Sušil 267

Sebillot 517, 520, 522

Syllabus 580

«Times» 244

«Testut International» 304, 305

Thomas Charles 517

«Tygodnik literacki» 652

Uhland 272

York Powel 517

Vanucci Atto 68, 634

Varlin 429

Vinson I. 528

Wenzel 272

Windisch 517, 520, 522

«Vorwarts» 323

«Wista» 493, 664

Walter Ferd.

Wenzelburger 524


Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.