Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Жаклін Рюс. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки. — К., 1998. — С. 654-662.]

Попередня     Головна     Наступна

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК1. Алфавітний покажчик термінів і виразівА

абсурд 11, 12, 13, 232, 582, 583

аксіоматика, аксіоматизація 95-100, 104, 251, 254, 281, 282, 288, 289

акт, дія, діяльність 74, 75, 455, 456, 514, 515, 527

алетея 67

аналітична філософія 36, 37, 440, 441, 443-449, 458-462, 514, 515

антидіалектика 502

антропологія 424, 425, 436-439

антропологія структурна 424, 425, 426

археологія 494-497

архетип 140, 141, 142


Б

бажання 531

бажання міметичне 605

безконечність 550

безпека 181

безум 497

біоетичний 362, 363

біхевіоризм (біхевіористський) 378, 381, 382

Бог 614

буття 65, 66, 85

буття-тут 65

бюрократія 178


В

варварство 186

Великий Вибух 334

верифікація експериментальна 42

взаємної розмови відношення 485

випадковість, випадковий 317, 318, 326, 327

віддання переваги 415, 417

Віденський гурток 35, 46-53

відмінюваність 240-243

відносність (теорія відносності) 108, 109

відносність онтології 463, 465

відповідальність 75, 553

віталізм 357

вічність 332

влада 415-418, 498, 500

воля до влади 12


Г

геґельянство 524, 525

генеалогія 497

генеративна граматика 480

генетика 121

геометрія деформованих ліній 294

герменевтика 517-521

гуманізм 161-162


Ґ

Ґедель (теореми Ґеделя) 51, 97, 98

Глобальність 407


Д

двоєдушність 76

деконструкція 184, 236-242, 248-249, 253

демократія 563-568

деонтологізм 557

детермінізм 322-329

детермінізм статистичний 121

діалектика 16, 164, 174, 501

діалогічний 485

діахронія 469, 470, 475

ДНК 121, 122, 343

доповнюваність 118

дух 58, 165, 167, 387


Е

ейдетична редукція 58

ейдетичний 58

екзистенціальний 73, 77

екзистенціалізм 73, 82

екзистенційний 65

екзистенція 88

емпіризм 52

емпіризм логічний 53

ентропія 123-124

епістема 496

епістемологічна перешкода 125, 127

еротизм 213

естетика 577-579

естетика існування 543

етика 528-530

етика лиця 551

етнологія, етнолог 425, 430


Ж

життя

живий 344, 346, 349, 350


З

знак 469, 527

знання 498


І

ідеологія 175

індетермінізм 322-329

індивід, індивідуалізм 211, 412

індукція 51, 53, 263

інстинкт смерті 135

інтенціональність 59, 79

інтуїція 284

історизм 170, 173

історія 394, 402


К

капіталізм 144

квантова теорія 109, 110

квантова фізика 109, 110

кібернетика 390

кінець історії 407

кінцева мета 349

коґнітивізм 386

комплекс нижчовартості 138

комунізм 204, 205

комунікативний раціональний розум або комунікативна раціональність 508, 509, 511, 513

комунікативні дії 509

комунікація 390, 391, 509, 555

конекціонізм 385

конструктивізм 274, 279, 280

культура 215-218


Л

лібідо 140

лінґвістика 440, 441, 467

лінґвістика іманентна 472

лінґвістика картезіанська 480

лінґвістика структурна 471

лінґвістичний поворот 448, 450

логіка 99, 441

логіка математична 38

логіки багатозначні (багатовалентні) 103

логіки некласичні 283

логіцизм 39

логоцентризм 237

людина 31-32, 490


M

марксизм 152, 202-203

масмедіа 216

математика 95, 272

металогіка 100

метаматематика 96, 98

метамова 100

метаоповідь 195, 202, 529

метатеорія 100

метафізика 49-50, 66

метод 301

механізм 306

мистецтво 594

мімезис 603

міф 83, 432, 434

множини (теорія множин) 96

мова 440

мова звичайна 456

мовлення 469

мовний акт 460, 461, 462, 513, 514, 527

мовні ігри 453

мода 420

мутація, мутаціонізм 122


H

нарцисизм 210

натуралізм 57, 61

наука 269

наука екстраординарна 312

наука нормальна 312

науки коґнітивні 386, 388

науки про людину 132, 439, 492

наукова революція 311-313

науковий обрій 339

невизначеність 116, 183, 255

невпорядкованість 224-225, 310, 318, 411-412

невроз 137

нейронауки 386, 388

неопозитивізм 51

неповнота 51, 97, 98

нерозв’язність, нерозв’язний 97, 282

несвідоме колективне (Юнґ) 140

нехтування буття 67

не-я 356

нижчовартості комплекс 133

нігілізм 11-15, 70, 227-229

нігілізм активний 229, 234

новітня сучасність 255

нонсенс 86


О

об’єктивність 515

огорожі принцип 472

означувальне/означуване 469, 484

онтологія 456, 465, 550

освіта 221

особистість 78

остання людина 230, 231


П

парадигма 268, 403

перформативний 461

підсвідоме 133-135, 373, 379

платонізм 340

платонізм математичний 273, 274, 290

плоть 85

погранична ситуація 90-91

подвійний примус 391

позитивізм 36, 56

позитивізм логічний 254, 464

порожнеча (вакуум) 335

порядок 311, 318, 321

постмодернізм (постновітній, постновітня сучасність) 8, 198

право 574, 575

прагматизм 514

прагматика 455

прекрасного ідеал 577, 578

природа 409, 410

природа людська 136, 483, 492

природжений раціональний розум 481

природжених механізмів мови теорія 482

припущення 262-263

проґрес (поступ) 33

проект 80, 349, 351, 354

пролетаріат 148, 178

пропозиціональна функція 38

простий 303

простір-час 108

прояснення 44

психоаналіз 372, 374, 504

психодрама 150

психологізм 57

психологія 390

психологія соціальна 149

пульсація смерті 135


Р

радість 17, 18, 533

раціональний розум 158, 159, 625

реальність, замаскована реальність 264-265

реїфікація 154

реформізм 170


С

самоорганізація 343, 344, 345

світи 323

свобода 72, 75-78

священне (священне начало) 245

сексуальність 499

семантика 100

семіологія 478

символ 527

синхронія 469, 470, 475

складність 303, 311

смерть 65, 346, 597-598

смерть Бога 13, 612

смерть людини 490, 494

смисл 168, 233, 384, 580

солідарність 268, 270, 515

соціалізм 229

соціальний дарвінізм 364

соціобіологія 363, 367, 368

соціометрія 150

співвідношення невизначеностей 110, 113, 323

спільнота 269

спокуса 422

справедливість 568-571

стратегія 415-416, 500

структура 95, 194, 370, 473

структура суспільна 462

структуралізм 190, 192, 480

суб’єкт 192, 480, 487, 498, 503

судження аналітичне 463, 464

судження синтетичне 463, 464

суспільний договір 571

суспільство 409, 410

суспільство архаїчне 427

суспільство бюрократичне 178

суспільство видовищ 214

сутність 61


Т

тактика 416

телеономія 345, 352

техніка 68

тіло 85

тотальність 154, 155, 549

тоталітаризм 169, 561

тоталітарний 562

трагічна мудрість 536, 537

трансформізм 122

тривалість 396-397

турбота про себе 541, 545


У

універсалізація 556

універсали 481

універсальна мораль 558

утилітаризм 569

утопія, утопічний 170, 529


Ф

фальсифікації принцип 52, 127

фемінізм 82

феноменологічна редукція 59

феноменологія 35, 56-60

філософія 44, 56, 89, 168, 207, 208, 505, 543

формалізація 95, 281


X

хаос 361


Ч

час 64, 329


Ш

Школа Анналів 394-396

Штучний Інтелект (теорія Штучного Інтелекту) 382, 383

шум 320


Щ

щастя 531, 532, 533, 535, 536


Ю

юдаїзм 617


Я

«я» 74, 210, 356

«я» трансцендентне 59
2. Алфавітний покажчик власних імен


Абеле Марк 437, 439

Адлер Альфред 130, 133, 135, 137, 139, 143

Адо П’єр 9, 528, 531, 541, 543, 545

Адорно Теодор В. 9, 152, 157, 258, 508, 577, 580, 581, 583

Ажеж Клод 467, 484, 485, 487

Айнштайн Альберт 38, 47, 52, 94, 108, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 127, 265, 292, 314, 316, 332, 336

Альтюсер Луї 37, 152, 160-163, 193

Анрі Мішель 9, 202, 217, 219, 577, 588, 593, 594, 595, 609-612

Апель Карл Отто 555

Апері Роже 279, 280

Арендт Ганна 89, 216, 219-221, 224, 559, 561, 562

Арон Реймон 8, 20, 74, 77, 133, 143, 145-149, 164, 165, 169, 171-172, 184, 200, 403, 559

Асун Поль-Лоран 133

Атлан Анрі 310-311, 318, 344, 346, 348, 360, 547, 551


Баландьє Жорж 201, 202, 255, 410-412

Барт Ролан 191, 193, 477, 479

Батай Жорж 175, 213, 394, 511

Батон Жан-П’єр 308, 310, 338-339

Башляр Гастон 8, 21, 95, 112, 114, 125-127, 128, 146, 161, 262, 364

Бейлінт Майкл 143, 373, 375

Бейтсон Грегорі 391

Бенвеніст Еміль 440-442, 484-485

Беньямін Вальтер 152, 157

Бергсон Анрі 79, 261, 387

Бланше Робер 101-103, 104, 107, 108, 114, 116

Блох Ернст 152, 157, 553

Бовуар Сімона де 8, 24, 26, 28, 72, 74, 81, 83, 190

Бодріяр Жан 9, 188, 201, 204, 209, 258, 371, 399, 408, 420, 421, 423

Бор Нільс 94, 110, 113, 116, 118, 119, 120

Бродель Фернан 396, 398

Бройль Луї де 94, 336

Бубер Мартен 616

Буврес Жак 43, 44

Будон Реймон 408, 413, 415

Бурдьє П’єр 9, 78, 371, 408, 415, 418

Буріко Франсуа 413, 415


Вайль Ерик 20, 559, 560

Вайтгед Алфред Нот 39

Ваттимо Джанні 232, 234-236

Вацлавік Поль 372, 390, 391, 393

Вебер Макс 143-145, 153, 247, 415

Вен Поль 404-405

Вернан Жан-П’єр 433

Вілсон Едвард О. 363, 366

Вінікот Доналд Вудз 373-375

Вітґенштайн Людвіґ Йозеф 5, 10, 38-47, 102, 134, 244, 254, 442, 446-448, 451-453

Вотсон Джеймс Дьюї 121, 122

Вотсон Джон Бродес 381


Габермас Юрґен 9, 11, 152, 157, 200, 258, 450, 451, 490, 506, 508-515, 527, 529, 531, 556-557, 559, 568, 571, 573, 576

Гаєк Фрідріх фон 8, 180, 181, 183, 184, 414

Гайдеґер Мартин 8, 12, 21, 36, 64-70, 80, 90, 144, 234, 236, 241-242, 337, 454, 511, 530, 550, 560, 610, 612, 619

Гайзенберг Вернер 94, 110, 112, 113, 115-118, 120, 131, 184, 314, 323, 334, 337

Геґель Г.В. Фрідріх 16, 29, 155, 250, 258, 372, 407, 501-502, 521-525, 532, 541, 549, 616

Гілберт Девід 96, 106, 251, 254, 286, 293

Горкгаймер Макс 152, 156-158, 160

Гусерль Едмунд 10, 20, 34-36, 56-64, 69-70, 72, 74, 79, 80, 84, 86, 133, 165, 166, 168-169, 244, 261, 372, 448, 472, 520, 530, 541


Ґанаша Жан-Габріель 383

Ґадамер Ганс Георг 9, 234, 490, 517, 518, 526

Ґваттарі Фелікс 504, 505, 506, 507

Ґедель 8, 21, 35, 47, 50-52, 94-95, 97-100, 107, 131, 165, 183, 184, 251-252, 260, 273, 281, 282, 285, 286, 323, 448

Ґобло Едмон 24, 25

Ґоше Марсель 246, 248, 394, 407, 599

Ґрамші Антоніо 152, 154

Ґрасе П’єр-Поль 327, 353-355, 358


Даган Дальмедіко Амі 328-329

Даміт Майкл 444, 446, 448, 450

Дебор Ґі 214, 215

Де Врис Гюго 121-123

Делез Жіль 9, 192, 193, 490, 501-507, 524, 528, 531, 535, 577, 588

Дерида Жак 8, 68, 236-244, 258, 467, 510

Дезанті Жан Тусен 275, 276

Джеймс Вільям 514, 516, 517

Дильтей Вільгельм 143, 145, 153

Дирак Поль 94

Дюмезиль Жорж 432

Дюпої Жан-П’єр 605, 606

Дюркгайм Еміль 132, 145

Дюфрен Мікель 583, 584, 585

Дьєдонне Жан 277, 283, 285, 298, 299


Ерібон Дідьє 405, 407, 434, 435

Еспанья Бернар д’ 262-265, 305, 308


Єльмслев Луї 9, 441-442, 444, 468, 472, 475, 477


Жакар Альбер 367, 369

Жакар Ролан 137 зн., 394

Жакоб Андре 484, 487-488

Жакоб П’єр 444

Жакоб Франсуа 9, 258, 345, 350, 352, 353, 358, 364, 366

Жамбе Кристіан 596, 619, 622, 623

Жаніко Домінік 612 зн.

Жид Андре 32

Жирар Рене 10, 596, 603-606

Жюльєн Франсуа 248, 250


Зимель Георг 143


Іполіт Жан 206-209

Імбер Мішель 388, 390


Йонас Ганс 9, 528, 530-531, 553-555, 559, 574


Кавайє Жан 105, 106

Канґілем Жорж 8, 21, 95, 125-126, 128, 262

Кандинський Василь 577, 578, 593-595, 609

Карнап Рудольф 47-48, 50, 53, 103, 443, 447

Касторіадіс Корнелій 165, 173, 175, 178-179, 202

Квайн Вілард Вен Ормен 9, 444, 446-447, 449, 458, 460, 462-465, 467, 514, 517

Кепель Жіль 596, 600, 602

Клайн Мелані 372, 376

Клайн Морис 280, 283, 287, 288, 295, 297, 301

Коен Поль 252, 260, 273, 282

Коен-Тануджі Жіль 308, 310, 338-339

Кожев Александр 20

Колері 122, 123

Кон Ален 274, 276, 279, 285, 287

Конш Марсель 528, 531, 536, 540

Корбен Анрі 20, 141, 596, 619, 620, 622

Краус Карл 40, 41

Кретьєн Жан-Луї 577, 586, 587, 596, 609, 612, 613, 615, 616

Крик Френсис 121-122

Крозьє Мішель 200, 258, 371, 408, 416, 419, 498

Кун Томас 260, 262, 268, 270, 301, 311, 313, 315, 515


Лакан Жак 191, 193, 374, 377-382, 491

Лакост Жан 579, 580

Ландсберг Поль-Луї 20

Левенгайм Леопольд 97, 107, 251, 281

Леві-Леблон Марк 335, 337

Левінас Емануель 258, 529, 531, 547-552, 596, 616, 617, 619

Леві-Строс Клод 9, 191-193, 232-234, 294, 405, 407, 424-430, 432-435, 469, 491, 588, 590, 593

Ле Гоф Жак 9, 399

Лефевр Анрі 152, 153

Лефор Клод 165, 173, 175-177, 258, 559, 563-565, 569, 574, 575

Липовецький Жіль 202, 209, 210, 212, 258, 419, 420, 421

Ліотар Жан-Франсуа 197, 199

Лотман Альбер 20

Лукач Дєрдь 8, 152-156, 174, 203

Лукашевич Ян 101, 131, 251, 281, 283


Мандельброт Бенуа 294, 590

Маріон Жан-Люк 10, 13, 596, 609, 612-613, 615

Маркузе Герберт 152, 155, 157, 508

Маркс Карл 130, 155, 157, 160-163, 177, 199, 203-204, 217, 415, 526, 553, 575

Марсель Габріель 20, 73

Масиньйон Луї 619

Мафесолі Мішель 413

Мей Роберт М. 360, 362

Мерло-Понті Моріс 8, 21, 36, 72, 74, 83-88, 155, 165, 169, 172, 174, 175, 261, 458, 469, 502, 594

Метро Алфред 430, 432

Мізраї Робер 528, 531, 533, 535, 536

Мілет Кейт 82

Мінський Марвін 383

Моно Жак 127, 344-346, 349-352, 358, 360

Морен Едгар 9, 30, 197, 212, 253, 255, 262, 304, 318, 319, 340, 344, 360, 409

Морено Жакоб Леві 133, 149-151

Московічі Серж 409, 410-411

Музиль Роберт 40

Муньє Емануель 73


Ніцше Фридрих 7, 11-17, 63-64, 67, 73, 139, 147, 210, 211, 227, 230, 232, 235, 241, 245, 340, 493-495, 497, 501-504, 506, 515, 537, 539, 561, 567, 577, 580, 612, 624, 627

Нора П’єр 399, 402


Остин Джон-Лангшо 9, 36, 43, 441, 444, 452, 454, 455, 458, 460, 462, 513, 565


Парне Клер 533, 535

Перек Жорж 188-190

Піаже Жан 193, 195

Планк Макс 94, 109, 113-114, 117

Попер Карл 8, 21, 47, 51, 52, 56, 95, 125, 126, 129, 131, 164, 165, 169, 170-174, 184, 252, 254, 255, 262-264, 301, 302, 323, 324, 326, 340, 394, 403, 412, 414, 501

Пригожин Ілля 9, 251, 253, 258, 301, 317-319, 326, 327, 329, 331, 333


Райл Джилберт 454, 463

Райхенбах Ганс 47, 54, 55, 108, 283

Ранк Отто 143

Расел Бертран 38, 39, 41, 51, 95, 96, 100, 102, 104, 105, 183, 184, 253, 265, 274, 279

Рикер Поль 9, 490, 517, 520, 521, 523-526, 565, 567

Роджерс Сьюзен Керол 437, 439

Розенцвайґ Франц 616

Ролз Джон 9, 258, 559, 563, 568-571, 573, 576

Рона Міцу 482, 483

Рорті Річард 9, 268, 270, 272, 462, 490, 514, 517, 527

Росе Клемен 528, 531, 536-541

Росі Жан-Жерар 445


Саллєнав Даніель 215 зн.

Сартр Жан-Поль 8, 20, 21, 29, 31, 36, 59, 72-81, 83, 84, 86, 143, 174, 176, 190, 192, 283, 502, 533, 628

Свінжедо Жан 344, 358, 359

Сірл Джон Р. 243, 245, 384, 385, 452, 460-462

Сер Мішель 262, 267, 268, 321, 322

Серто Мішель де 371, 416

Скінер Бурас Фредерик 371, 372, 381

Сколем Торальф 97, 107, 251, 281

Сосюр Фердінан де 132, 133, 237, 241, 426, 441, 443, 467-469, 471-473, 477-479, 484

Стенджерс Ізабелла 317, 318, 330, 333


Тарський Альфред 100, 101, 131, 251, 281, 283

Тейяр де Шарден П’єр 32

Теніз Фердінан 143

Токвіль Алексис де 5, 414

Тон Рене 273, 298, 300, 320

Трубецькой Ніколай 468, 471, 480, 484

Турен Ален 567, 568

Тюїльє П’єр 225, 290, 340, 342

Тюрнер Реймон 283, 288, 290


Феєрабенд Пауль 301-303

Фінкількраут Ален 216, 217

Фреґе Ґоттлоб 38, 39, 47, 95, 99, 279, 444, 446, 447-449

Фридберг Ерхард 416, 418

Фройд Зиґмунд 40, 132-135, 137-140, 143, 157, 204, 241, 373, 374, 378379, 380, 391, 435, 498, 520-522, 599, 605-606

Фуко Мішель 9, 37, 126, 158, 191, 193, 258, 371, 396, 416, 483, 490-500, 502, 511, 524, 527, 531, 541-543, 545, 547, 567, 584, 597, 599

Фукуяма Френсис 394, 407, 408

Фурастьє Жан 32

Фюре Франсуа 394, 396, 407


Хомський Наум 467, 480, 481-483


Цанк Рене 356, 357

Цвайґ Стефан 33, 34, 43


Чейтін Грегорі 291, 294


Шанже Жан-П’єр 274, 276, 279, 287, 371, 386, 387

Шапвіль Франсуа 349

Шлік Мориц 35, 46

Шрединґер Ервін 94, 110, 123, 125

Штекель Вільгельм 143

Штраус Леон 560


Юнґ Карл Густав 133, 135, 137, 139-143

Юнґер Ернст 63


Якобсон Роман 9, 467, 471, 472, 475, 477, 480

Ясперс Карл 21, 72, 73, 89, 91, 92, 219
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.