Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ З ДНЯ 25 ЛИСТОПАДА 1938
ПРО ДЕРЖАВНУ МОВУ


Правительство Карпатської Русі на основі § 8 мовного закону з дня 29 лютого 1920 чис. 122 Зб. з. і розп. наказує:


§1

Державною мовою в країні Підкарпатстької Русі є мова українська (малоруська).


§2

Особи чеської, словацької й російської (русскої, великорусскої), народності можуть вносити подання і в своїй материнській мові.


§3

Всі постанови, які суперечать §§ 1 і 2 цього розпорядження, касуються.


§4

Розпорядження це вступає в силу з днем оголошення і переведуть його всі міністри.


Міністр для управи Підк. Русі:

Авґустин ВОЛОШИН в. р.,

предсідник правительства

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУ, ШКІЛ І НАРОДНОЇ ОСВІТИ В ХУСТІ З ДНЯ 25 ЛИСТОПАДА 1938
ПРО МОВУ (ЯЗИК) НАВЧАННЯ


§1

На основі § 58. зак. арт. XXXVIII з року 1868 заряджується, що кожний ученик має бути навчаний в своїй рідній мові, оскільки та мова вживається в дотичній громаді.


§2

В школах, основаних для дітей українських (руських, себто малоруських) мовою навчання має бути мова українська в її літературній формі.


§3

Там, де до великорусскої мови навчання приголосять родичі (опікуни) української (малоруської) або великоруської народности на приналежнім шкільнім уряді найменше 40 школоповинних дітей, може міністерство, на внесення приналежного шкільного уряду, відкрити також клясу з великорусскою мовою навчання.

Приголошення треба подати на приписанім друксорті до 30 червня кожного року приналежному шкільному урядові, а цього року виїмково до 15 днів від оголошення цього розпорядження.


§4

Коли число учеників у клясі з мовою навчання великорусскою упаде під число 30, то аналогічно до постанови § 45 арт. XXXVIII закона з року 1868 приналежний шкільний уряд зарядить до 8 днів закриття такої кляси і учеників приділить до кляси з мовою навчання українською (малоруською).


§5

Під мовою навчання у школах (українських-малоруських) зглядно великорусских треба розуміти літературну мову українську (малоруську), зглядно літературну мову великорусску з правописом у літературі загально вживаним і Міністерством Культу, Шкіл і Народної Освіти одобреним.


§6

Приналежним шкільним урядам, згаданим у §§ 3, п. 4. цього розпорядку є: а) у школах середніх, торговельних та фахових — дирекція школи, б) у доповняючих школах (ремісничих) — інспекторат доповняючих шкіл, в) школах народних (елементарних, горожанських і захоронок) та інших школах — державний шкільний інспекторат.


§7

Це розпорядження вступає в силу з днем його оголошення.


Міністр для управи Підк. Русі:

Авґустин ВОЛОШИН в. р.,

предсідник правительства

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ З ДНЯ 25 ЛИСТОПАДА 1938 ПРО ДЕРЖАВНУ МОВУ. Надруковано в "Урядовому віснику"

— Хуст, 1938 — ч. 3. — 6 грудня — C. l і газ. "Нова Свобода". — 1938.

— ч. 132. — 15 грудня.

Подається за текстом газ. "Нова Свобода".

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУ. ШКІЛ І НАРОДНОЇ ОСВІТИ В ХУСТІ З ДНЯ 25 ЛИСТОПАДА 1938 ПРО МОВУ (ЯЗИК) НАВЧАННЯ. Надруковано в "Урядовому віснику". — 1938. — ч. 3. — С. 2 і газ. "Нова Свобода. — 1938. — ч. 138. — 15 грудня.

Подається за текстом газ. "Нова Свобода".
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.