Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна


Степан БериндаВЕЛИКОДНЫЙ ДАР ВЪ ХРИСТЂ ПРЕВЕЛЕБНОМУ ЄГО МИЛОСТИ ГОСПОДИНУ ОТЦУ КИР ЄЛІССЕЮ ПЛЕТЕНЕЦКОМУ, АРХИМАНДРІТУ ПЕЧЕРСКОМУ КІЄВСКОМУ И ПРОЧ., ПАНУ И ДОБРОДЂЄВИ МОЄМУ МИЛОСТИВОМУ, И ВСЂМ ИХ МИЛОСТЯМ БЛАГОРОДНЫМ ПАНОМ ПРЕЗАЦНОГО КЛЕЙНОТУ СЕГО, О ВДЯЧНОЄ ПРИНЯТЯ ПРОСЯЧИ, ПОКОРНЕ ОФЂРОВАНЫЙ


При крестЂ єст мЂсяць ясный, освЂчаєт дом их зацный, тых за гербъ свой уживають. И въ слá†ся помнажаютъ, въ котрой абы долго жили, потом небо наслЂдили, Христе въскресшый, даруй им тридневным востанієм своим.

Є


А


М

Крест пресвятый

Єст вЂдомый

Же през него

ПрадЂднего

ГрЂха юж єстесмы волными,

Ісус Христом свобожденными,

З отхлань пекла тмы вЂчнои,

Сподоблены хвалы небеснои.

И чим справил,

Тож зоставил

Гасло своим

ПравовЂрным.

Крест звЂздами гафтованый:

Константіну оказаный:

Знак звитязства мЂл оный цар

Над поганы, от бога дар.

Леч то певно,

не даремно,

Плетенецким

Яко вЂрным

Крест теж за герб єст надано

Бо святобливость узнано

Въ том дому. А иж кресты,

у иных суть знаки просты.

Ту зась годне

И пристойне

Єго носять

И не зложать

НЂгды зъ своих зацных рамен

Доколя им станет времен.

Звитяжайте ж всЂх противных,

Жіючи въ тисущох лЂтных.

Чворозначный

Клейнот зацный

Под час святый

Описанный.

П


К


П


ПревелебнЂшій въ бозЂ милостивый отець архімандріте, пане и добродЂю мой! ПресвЂтлым трідневнаго Христова въскресеніа днем святого Іоанна Златоустого апостольских бесЂд дволЂтних, от вашеи велебности нам рвученых, праць съвершенный конець и одпочиненя взявши a въмЂсто того за великодный дар клейнот презацный вашеи велебности зъ найнижшыми службами отдаючи, прошу господа бога, абы он для розмноженя хвалы єго святои и на утЂху нас, зычливых слуг вашеи велебности, при добром здоровю въ долгій вЂк ховати рачил. Ун[ижоный] иж сл[уга] Стефан Берында, тип[ограф]. 1623.ПРИМІТКИСтепан Беринда

Степан (Стефан) Беринда був, певно, братом Памва Беринди, виступав як його сподвижник у літературно-видавничій діяльності. Працював спершу в друкарні Балабанів у Стрятині, а потім у Львові, беручи активну участь у книговидавничих заходах. Від 1619 р. бачимо його у Києві як співробітника лаврської друкарні. Писав вірші та післямови до таких видань, як «Іже въ святых отца нашего Іоанна Златоустаго, архієпископа Константіна-града, патріархи вселенскаго, бесЂды на 14 посланій святого апостола Павла...» (К., лаврська друкарня, 1623); «Преподобнаго отца нашего аввы Дорофеа поученія душеполезна различна...» (К., лаврська друкарня, 1628); «Літургіаріон, си єст Служебник от литургій св. Василіа, Іоанна Златоустаго и преждесвященных и служеній ієрейских и діаконских повседневных нощных же и дневных в себЂ съдръжимых реченный. Благословенієм и исправленієм преподобнЂйшаго господина и отца кир Петра Могилы» (К., лаврська друкарня, 1629). Можливо, брав участь у написанні «Імнології» (К., лаврська друкарня, 1630): його ім’ям підписано партію «И друг друга обыймЂмъ».

Великодный дар въ ХристЂ превелебному єго милости господину отцу кир Єліссею Плетенецкому, архимандриту Печерскому кієвскому и проч., пану и добродЂєви моєму милостивому, и всЂм их милостям благородным паном презацного клейноту сего, o вдячноє принятя просячи, покорне офЂрованый. У кн.: Іже въ святых отца нашего Іоанна Златоустаго, архієпископа Константінаграда, патріархи вселенскаго бесЂды на 14 посланій святого апостола Павла... К.., лаврська друкарня, 1623 (див.: Ундольский, М., 1871, № 258; Каратаев, Спб., 1883, № 284, Горфункель, Л., 1970, № 57). Вірш «Великодний дар» виявлено у примірнику книги, який зберігається в ДПБ РРФСР. I.6. 5д. У цьому примірнику після нумерованого арк. 3202 міститься додаток на 13 двобічних аркушах, тобто на 26 сторінках, непагінованих. На них надруковано: 1) псалом 15, вірші 5, 56 — «ГдЂ часть достоянія мсєго»; 2) із біблійної книги «Премудрості Соломона», розділ 5, вірш 16 «Праведницы же въ вЂк живуть» — с. 1; 3) герб князів Святополк-Четвертинських — с. 1 зв.; 4) посвята Захарії Копистенського князю Стефану Святополк-Четвертинському — с. 3 — 12; 5) посвята Памви Беринди Феодору Копистенському — с. 13 — 16; 6) вірш «На Златоустаго Толкованіи посланій божественнаго Павла апостола» — с. 17; 7) уривок із житія св. Іоанна Златоуста, складеного олександрійським архієпископом Георгієм — с. 18 — 22; 8) вірш «На Павла, божественнаго апостола»; 9) перелік друкарських помилок під заголовком «Оставшаа от исправленій листа 3202» — с. 23; 10) с. 24 — порожня; вірш Стефана Беринди «Великодный дар» — с. 25. Це фігурний вірш: посередині сторінки зображено хрест у рамці з ініціалами Єлисея Плетенецького, ліворуч від нього — півмісяць із людським профілем. В середині цих фігур розташовано віршований текст. Підпис: Стефан Берында, ті[пограф]. Дата: 1623.

Публікації: Титов, К., 1916, с. 78; Тітов, К., 1924, с. 78.

Подається за першодруком.
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.