ІЗБОРНИК - 2003
ІЗБОРНИК - 2003

  info    ФОРУМ    КІМНАТА НОВИН    ДОДАТКИ    ЛІНКИ    ГОСТЬОВА     ДЗЕРКАЛО   Староукраїнські граматики та лексикони

Іван Федорович. Буквар (Львів, 1574).

Іван Федорович. Азбука (Острог, 1578).

Лаврентій Зизаній. Граматика словенська (Вільно, 1596).

Лаврентій Зизаній. Лексис (Вільно, 1596).

Мелетій Смотрицький. Грамматіки славенския правилноє синтаґма (Єв’є, 1619).

Памво Беринда. Лексикон словенороський (Київ, 1627).

Тимофій Вербицький. Буквар (Київ, 1627).

Іван Ужевич. Граматика слов’янська (Франція, 1643; 1645).
          Переклад Паризького рукопису. Київ, 1970.

Східнослов’янські граматики XVI—XVII ст. (збірка статей, Київ, 1982).

Василь Німчук. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. Київ, 1985.
Історична література

Михайло Грушевський. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (В 6-ти ТОМАХ).
      Том 1. Початки і розвій словесного мистецтва.
      Том 2. Оригінальне письменство XI—XII вв. «Слово о полку Ігоревім»
      Том 3. Оригінальне письменство XII—XIII в.
      Том 4. Усна творчість пізніх княжих і переходових віків XIII—XVII
      Том 5. Культурні і літературні течії XV—XVI вв. і перше відродження (1580—1610 рр.)
      Том 6. [Літературний і культурно-національний рух першої половини XVII ст.]


Михайло Грушевський. Вибрані статті.

Михайло Драгоманов. Вибрані праці.

Серафим Юшков. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. Київ, 1992 (за вид. Київ, 1939).

Антін Генсьорський. Галицько-Волинський літопис. Процес складання; редакції і редактори. Київ, 1958.

Іван Огієнко. Історія українського друкарства. Київ, 1994 (за вид. Львів, 1925).

Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002.

Віталій Скляренко. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім». Київ, 2003.
Київський літопис першої чверті XVII ст.

Синопсис. Київ, 1674. (Переклад та додатки Ірини Жиленко)

Іван Величковський. Твори. Київ, 1972.

Українська поезія. Кінець XVI — середина XVII ст.

Українські інтермедії XVII — XVIII ст.

Суспільно-політична думка XVI-XVII ст. Переклади.

Михалон Литвин. Про звичаї татар, литовців та московитів.

Історія української культури. Том 1. Розділ 9. Київська Русь. Київ, 2001.

Історія української культури. Том 2. XIII — перша половина XVII ст. Київ, 2001.

Історія української культури. За редакцією І.Крип’якевича. (Львів, 1937).

Українська культура. Лекції за редакцією Д.Антоновича. (Київ, 1993).

Біобібліографічний словник (вибрані статті).


Словник античної міфології. Київ, 1985.

Робін Дж. Колінгвуд. Ідея історії. Київ, 1996.
Литовсько-білоруські літописи

Литовсько-білоруські літописи та хроніки (ПСРЛ, Т. XXXII, 1975; Т.XXXV, 1980)
      Хроніка Литовська й Жмойтська
      Хроніка Биховця (польською транскр.)
      Баркулабівський літопис
      Літопис Панцирного й Аверки (польською)
      Никифорівський літопис
      Супрасльський літопис
      Слуцький літопис
      Віленський літопис
      Літопис Археологічного товариства
      Академічний літопис
      Origo regis Jagyelo et Wytholdi Ducum Lithuanie
      Волинський короткий літопис
      Літопис Красинського
      Літопис Рачинського
      Ольшевський літопис (польською)
      Рум’янцевський літопис
      Євреїновський літопис
      Могилевська хроніка Т.Р.Сурти й Ю.Трубницького (польською)
на сайті litopys.org.ua в Інтернеті
Сторінку відкрито 17 лютого 2003 року (на цьому сервері з 1 жовтня 2003 року).
Останнє поновлення: 29 лютого 2004 року.2002    2004    2005    НОВИНИ    ФОРУМ    ДОДАТКИ    ЛІНКИ    ГОСТЬОВА    ДЗЕРКАЛО    
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.

Ця сторінка виглядатиме найкраще в Internet Explorer'і 6.0 (1024x768).

ВАРІАНТИ КНОПОК E-mail: Максим
Адреса для посилання: http://litopys.kiev.ua/